Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Smlouvy, dohody, žaloby zdarma Žaloba o náhradu mzdy při neplatném ukončení pracovního poměru - vzor

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Žaloba o náhradu mzdy při neplatném ukončení pracovního poměru - vzor Email
Pátek, 01. únor 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 10928x

Žaloba o náhradu, vyplacení mzdy za neplatné zrušení pracovního poměru (neoprávněné výpovědi) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Žaloba o náhradu mzdy za
neplatné rozvázání pracovního poměru
vzor


Možno použít v případě nesplnění zaměstnavatelovi povinnosti náhradit mzdy za neplatné rozvázání prac.poměru (jde o období, kdy zaměstnanec nepracuje, ale na mzdu nárok přesto existuje)


Okresnímu soudu
v Plzni

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žaloba o náhradu mzdy za neplatné
rozvázání pracovního poměru


I.

Žalobce a žalovaný si sjednali pracovní poměr podle pracovní smlouvy ze dne 8.ledna 2001 (zde je třeba uvést druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce)

Důkaz:
pracovní smlouva ze dne 8. ledna 2001, se připojuje
výslechem účastníků

II.

Źalovaný dopisem ze dne 1.června 2001 okamžitě zrušil pracovní poměr se žalobcem pro porušení pracovní kázně. Na základě žaloby podané žalobcem rozhodl okresní soud v Opavě rozsudkem ze dne 30.července 2001, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Teprve na základě tohoto rozsudku zařadila žalovaná zpět na původní pracovní místo žalobkyni. Za dobu dvou měsíců, po kterou žalovaná neumožnila žalobkyni pracovat, požaduje žalobkyně náhradu mzdy ve výši 14.000 Kč, to je 7.000 Kč za měsíc. Žalobce po doručení okamžitého zrušení oznámila žalovanému, že trvá na dalším zaměstnávání.

Důkaz:
rozsudek okresního soudu v Opavě ze dne 30.července 2001, který se připojuje
potvrzení mzdové účtárny žalované o výpočtu průměrného měsíčnůího výdělku ze  dne10.července, které se připojuje
výslech žalobkyně

III.

Protože pokusy žalobce o mimosoudní vyřízení byly bezvýsledné, nezbývá žalobci, než žádat o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 14.000 Kč a náklady řízení v částce 500 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.V ......................., dne ........................ , .............podpis.............

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny