Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Návrh na zrušení výživného k rozvedené manželce - vzor ke stažení

Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi / manželce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Okresnímu soudu v ...................

(konkrétní adresa soudu je uvedena na stránkách www.justice.cz)

 

Žalobce:  

................. (jmeno a příjmení),

nar. ....................,

bytem ........................

 

Žalovaná:        

................. (jmeno a příjmení),

nar. ....................,

bytem ........................

 

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti
k rozvedené manželce
vzor

 

I.

Podle rozsudku Okresního soudu v ............... ze dne .................. , č.j. ................. přispívám žalované na výživu měsíčně částkou ............. Kč od ............... . Žalovaná v době po rozvodu nebyla zaměstnána, neboť pečovala o naše dvě děti útlého věku.

Výživné pro děti bylo stanoveno částkou ............. a .......... Kč. Můj příjem tehdy činil .............. Kč.

Důkaz:       shora uvedený rozsudek.

 

II.

V současné době syn ............., nar. ................. navštěvuje základní školu a dcera ............, nar. .................. mateřskou školu. Žalovaná v ................  nastoupila do zaměstnání jako .......... u firmy ............ v ............. . Její příjem činí cca ............ Kč měsíčně.

Důkaz:       potvrzení základní školy a mateřské školy v ........ o docházce dětí

zpráva o příjmu žalované od zaměstnavatele

 

III.

Protože žalovaná je nyní již schopna sama se živit, není důvod, abych jí nadále přispíval na výživu.

 

IV.

Navrhuji proto vydání tohoto

rozsudku:

Povinnost žalobce platit žalované příspěvek na výživu, stanovená rozsudkem Okresního soudu v ............. ze dne ................ č.j. ................-...., se počínaje dnem ........ zrušuje.

 

V ................ dne ...............

                                                                                                                                                             ............................

                                                                                                                                                             žalobce

 

 


Informace ke vzoru

 

Místně příslušný je obecný soud žalovaného (§ 85 o. s. ř.). Žaloba podléhá zpoplatnění, soudní poplatek činí 300 Kč, je-li základem poplatku částka 30 000 Kč a nižší. Jde-li o částku vyšší, činí poplatek 1 % z této částky, nejvýše 10 000 Kč. Základem poplatku je cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. U plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 5 let je základem pětinásobek ceny ročního plnění.