Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor zdarma

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
vzor ke stažení

 
 
 

 

Účastníci této dohody, kterými jsou

Zaměstnavatel : název….….….….., sídlo….….….….…..., IČ….….….. ,

 

v zastoupení : Jméno Příjmení,rodné číslo….…, bytem…...….….….….….….…...

 

a

Zaměstnanec : Jméno Příjmení, rodné číslo :….….….…., bytem…...,

 

zaměstnaný ve funkci….….….….….….….….….….…

 

 

se dohodli ve smyslu ustanovení § 43 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance založený pracovní smlouvou ze dne….….….….….

 

skončí dnem….….….….….….….….….….…

 

 

Důvodem rozvázání pracovního poměru je :….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

 

V….….….….….… dne….….…...

 

Za zaměstnavatele : Jméno Příjmení

 

Zaměstnanec : Jméno Příjmení

 


STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 

 


 

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru § 49 zákoníku práce

 

Jde o dvoustranný právní úkon k rozvázání pracovního poměru dochází denm, který je  v dohodě uveden jako den skončení pracovního poměru. Dohodou lze rozvázat pracovní poměr kdykoliv, z jakýchkoliv důvodů a k jakémukoliv datu.

 

Podstatné náležitosti:

- písemná forma, pod sankcí neplatnosti

- den skončení pracovního poměru

 

Další náležitosti:

- důvod rozvázání pracovního poměru, jen v případě, že to požaduje zaměstnanec (v zájmu zaměstnance je, aby byl v dohodě uveden důvod rozvázání pracovního poměru, pokud by mu v této souvislosti vznikal nárok na odstupné dle § 67. Například zdravotní důvody, nebo organizační důvody. Nově je odstupné stanovováno v závisloti na délce pracovního poměru, v případě zdravotních důvodů zůstává 12 násobek průměrného měsíčního výdělku

- odstupné (ať již ze zákonných důvodů, nebo na základě smluvního ujednání)