Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor ke stažení zdarma online

Výpověď dohodou - vzor (formulář, tiskopis) ke stažení zdarma online
___
___

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

 
 
 

 

Účastníci této dohody, kterými jsou

 

Zaměstnavatel : název….….….….., sídlo….….….….…..., IČ….….….. ,

v zastoupení : Jméno Příjmení,rodné číslo….…, bytem…...….….….….….….…...

a

Zaměstnanec : Jméno Příjmení, rodné číslo :….….….…., bytem…...,

zaměstnaný ve funkci….….….….….….….….….….…

 

se dohodli ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance založený pracovní smlouvou ze dne….….….….….

skončí dnem….….….….….….….….….….…

Důvodem rozvázání pracovního poměru je :….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

 

V….….….….….… dne….….…...

 

Za zaměstnavatele : Jméno Příjmení

 

Zaměstnanec : Jméno Příjmení

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Při rozvázání pracovního poměru dohodou dochází k rozvázání pracovního poměru dnem, který je v dohodě uveden, jako den skončení pracovního poměru. Dohodou lze rozvázat poměr kdykoliv, z jakýchkoliv důvodů a k jakémukoli datu.

 

Podstatnými náležitostmi jsou: písemnost, a uvedení dne skončení pracovního poměru, Dalšími náležitostmi jsou: důvod rozvázání pracovního poměru, jrn v případě, že to požaduje zaměstnanec - zejména pokud byl pracovní poměr ukončen z důvodu tzv. organizačních důvodů, nebo ze zdravotních důvodů, a to vzhledem k nároku na odstupné, ustanovení o odstupném (zákonném i smluvním).

 

Odstupné je upraveno v § 67 zákoníku práce. Nově he výše odstupného diferencována podle délky trvání pracovního poměru, v případě zdravotních důvodů stanovuje zákon nárok na odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného výdělku.

 

Je vhodné uschovat si kopii této dohody.