Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Zprostředkovatelská smlouva (ne)exkluzivní - vzor zdarma, různé typy smluv na nemovitosti

Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní, neexkluzivní - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 • Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej domu
 • Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej bytu
 • Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej nebytového prostoru
 • Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej pozemku
 • Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej komerčního objektu
 • Zprostředkovatelská smlouva exkluzivní - prodej rekreačního objektu
 • Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej domu
 • Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej bytu
 • Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej nebytového prostoru
 • Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej pozemku
 • Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej komerčního objektu
 • Zprostředkovatelská smlouva neexkluzivní - prodej rekreačního objektu
 • Zprostředkovatelská smlouva na převod obchodního podílu
 • Smlouva o zprostředkování obchodu
 • Výpověď smlouvy o zprostředkování


Exkluzivní smlouvy - pokračujte prosím - zde.

Další dohody, žaloby, smlouvy, odvolání a návrhy k soudu ke stažení zdarma zde..

 


Informace,  náležitosti zprostředkovatelské smlouvy:

Je využívána, když jedinec potřebuje pomoci s prodejem věci – může být uzavřena např. s realitní kanceláří, když chcete prodat nemovitost.

 

Náležitosti zprostředkovatelské smlouvy:

 • určení smluvních stran – zprostředkovatel, zájemce,

 • závazek zprostředkovatele obstarat příležitost uzavřít určitou smlouvu – zprostředkovatel pouze vyhledává pro zájemce smluvního partnera, neuzavírá za něho smlouvu,

 • alespoň rámcové určení smlouvy, jejíž uzavření má být zprostředkováno

 • úplatnost (úplata někdy slouží i k odlišení od jiného smluvního typu – např. vyhledání smluvního partnera za úplatu = zprostředkovatelská smlouva; vyhledání bezplatné = příkazní smlouva).

 

Pro zprostředkovatelskou smlouvu se nevyžaduje písemná forma, ale pakliže bude předmětem zprostředkování důležitá smlouva, je dobré uzavřít ji písemně. Zprostředkovatel není oprávněn činit žádné právní úkony => zprostředkovanou smlouvu uzavírá se třetí osobou sám zájemce.

Hlavní povinností zprostředkovatele je vyvíjet činnost. Nemusí dojít k uzavření smlouvy (ale může to mít vliv na provizi). Zprostředkování zahrnuje navázání styku s osobami, jež mohou být potenciální stranou smlouvy, zjišťování, zda mají úmysl uzavřít smlouvu, a informovat o takových osobách druhou smluvní stranu, tj. zájemce.

Zprostředkovatel může zprostředkovávat pro obě strany, jestliže to nezakazuje smlouva. Má právo na provizi, byla-li smlouva uzavřena jeho přičiněním.

Tato smlouva bývá často kombinována se smlouvou příkazní => zprostředkovatel je oprávněn s vyhledaným partnerem uzavřít smlouvu (např. agentura zastupující umělce či modelky, realitní kanceláře apod.).