Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Smlouva o obstarání věci - vzor ke stažení zdarma online

Smlouva o obstarání věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ VĚCI

 

 

1.         Objednatel:       Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ, Město, OP, RČ


a

 

2.         Obstaratel:           Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ, Město, OP, RČ

 

 

uzavřeli tuto smlouvu o obstarání věci :

 

I.

 

            Obstaratel se zavazuje zajistit pro objednatele následující záležitosti:

 

            1. Promoční hostinu v restauraci v Plzni.

 

            2. Vytištění a rozeslání promočních oznámení dle instrukcí objednatele.

 

II.

 

            Záležitosti uvedené v čl. I. této smlouvy obstaratel zajistí nejpozději do 28. března 2011.

 

III.

 

    Obstaratel je povinen projednat výběr restaurace a promočních oznámení s objednatelem.

           

            Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem potřebnou součinnost.

 

 

IV.

 

            Objednatel za obstarání záležitostí podle čl. I. této smlouvy poskytl obstarateli odměnu ve výši XXXXXX,- Kč, která byla zaplacena předem.

 

            Převzetí částky XXXX,- Kč obstaravatel svým podpisem této smlouvy potvrzuje.

 

            Zaplacená odměna nezahrnuje náklady, které s obstaráváním záležitostí obstarateli vznikly. Tyto budou objednatelem uhrazeny na základě vyúčtování do 15. března 2011 v maximální výši XXXXXX,- Kč.

                                                                          

V.

 

            Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

VI.

 

            Podpisem této smlouvy obstaratel současně potvrzuje objednateli, že pro něho zajistí záležitosti uvedené v čl. I. ve lhůtě stanovené v čl. II. za cenu podle čl. IV. této smlouvy.

 

 

 

            V Plzni dne 2. března 2011

 

 

 

 

 

 

                  ...........................                                         ...............................

                      objednatel                                                         obstaratel