Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Protokol o předání a převzetí nemovitosti - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

 

Protokol o předání a převzetí nemovitosti, bytu, bytové jednotky (předávací protokol) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NEMOVITOSTI

 

 


Předávající:  …………………………….……………………., r.č.: …………………………

Kontaktní adresa:  ………………………………………………………………………………

Telefon, e-mail:  ………………………………………………………………………………..


Přebírající:  …………………………….……………………., r.č.: ………………………….

Kontaktní adresa:  ………………………………………………………………………………

Telefon, e-mail:  ………………………………………………………………………………..


I. Předmět předání


Dnešního dne, převzal přebírající od předávajícího následující:

Byt
Byt č. ………, v ……… nadzemním podlaží, na adrese…………………………………...................................................................................................

 


Klíče
Klíče od vstupních dveří do domu: ……… ks
Klíče od bytu: ……… ks
Klíče od sklepa: ……… ks
Klíče od schránky: ……… ks


II. Stavy na měřidlech


Elektroměr výrobní číslo: ……………………… stav: ……………………… (kWh)
Plynoměr výrobní číslo: ……………………… stav: ……………………… (m3)
Vodoměr výrobní číslo: ……………………… stav SV: ……………………… (m3) a stav TV: ……………………… (m3)

 

III. Vybavení místností


Kuchyň: ………………………………………………………………………………
Pokoj č. 1: ………………………………………………………………………………
Pokoj č. 2: ………………………………………………………………………………
Koupelna: ………………………………………………………………………………
Předsíň: ………………………………………………………………………………
WC: ………………………………………………………………………………

 

IV. Závěrečná ustanovení


Předávající a přejímající se dohodli, že k těmto stavům měřidel uhradí náklady předávající, od tohoto stavu měřidel bude hradit náklady přejímající.

 

Tento protokol je přílohou nájemní smlouvy/kupní smlouvy ze dne ...............

 

Tento předávací protokol byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

Strany po přečtení tohoto předávacího protokolu prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že došlo k předání výše zmíněných věcí, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

 


V ............................... dne…………

 

 


..................................................                               ....................................................
              předávající                                                                   přebírající

 Předávací protokol je užitečný dokument, který lze přiložit k nájemní smlouvě nebo kupní smlouvě. Sepisuje se při předání bytu nájemci nebo kupujícímu.

 

V protokolu je vhodné zaznamenat:
-    identifikace nemovitosti, majitele nemovitosti/prodávajícího, nájemce/kupujícího
-    počet předaných klíčů od bytu, dále vchodových dveří, schránky, sklepa
-    stavy měřičů spotřeby elektrické energie, tepla, vody, plynu,
-    vybavení jednotlivých místností, které v bytě zůstalo a stav tohoto vybavení včetně závad na tomto vybavení

 

Sepsání předávacího protokolu se obě smluvní strany chrání v případě sporu. V protokolu se zaznamenává stav věcí v době předání. V případě potřeb je možné doplnit protokol přiloženými fotografiemi dokumentující skutečný stav.

 

V případě sepsání protokolu při vzniku nájemní smlouvy je vhodné sepsat předávací protokol i při vrácení nemovitosti zpět majiteli. Odpovídá-li stav vracené nemovitosti stavu při předání, samozřejmě s přihlédnutím k drobnému opotřebení, nemůže pronajímatel z tohoto důvodu krátit kauci složenou nájemcem.