Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Dlužní úpis (s ručitelem) - vzor ke stažení zdarma

Dlužní úpis s ručitelem - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___ 

Dlužní úpis
vzor

Potvrzuji tímto, že jsem si dnešního dne půjčil od Josefa Smolíka, bytem Horní 12, 41501 Teplice částku 240.000,- Kč (slovy: Dvěstěčtyřicettisíc korun českých). Uvedenou částku se zavazuji vrátit k rukám Josefa Smolíka nejpozději do 31.12.2005.

V Teplicích 2.5.2005

Podpis

Petr Zelený
Bytem Rovná 6, 41501 Teplice

Prohlašuji, že jako ručitel zaplatím výše uvedený dluh v celém rozsahu včetně příslušenství, v případě, že pan Petr Zelený tento nesplatí řádně a včas.

V Teplicích 2.5.2005

Martin Veselý
Krušnohorská 11, 41501 Teplice

 


Poznámka ke vzoru:

Pohledávku je možné zajistit například ručením třetí osoby, ručitele. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestližře ji neuspokojí dlužník. Prohlášení ručitele může být přímo součástí dlužního úpisu nebo na samostatné listině.