Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu - vzor zdarma ke stažení

Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení

___ 

___ 

Okresnímu soudu

v Lounech

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

Dvojmo

o stanovení povinnosti uzavřít kupní smlouvu

 

I.

Smlouvou o uzavření smlouvy budoucí ze dne 10. května 2000 se žalovaný písemně zavázal, že mi do 15. prosince 2000 prodá osobní automobil Opel Corsa SPZ LN 12-12 za kupní cenu 50 000 Kč.

Důkaz:       výslech účastníků

smlouva z 10. 5. 2000

 

II.

Vyzval jsem žalovaného, aby svoji povinnost splnil a mnou podepsanou kupní smlouvu, kterou jsem mu zaslal, se mnou uzavřel, on však bez uvedení jakýchkoli důvodů odmítá.

Důkaz:       výslech účastníků

dopis žalobce z 18. 12. 2000

dopis žalovaného z 28. 12. 2000

kupní smlouva

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen uzavřít se žalobcem v příloze této žaloby obsaženou kupní smlouvu o prodeji automobilu Opel Corsa SPZ LN 12-12 za kupní cenu 50 000 Kč a nahradit mu náklady řízení, vše do tří dnů do právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos