Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu - vzor ke stažení

Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___Stížnost Energetickému úřadu pro porušení závazných pravidel dodávek elektřiny


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 JihlavaPraha, 1. června 2010

Stížnost na porušení závazných pravidel dodávek elektřiny

Vážení,

na základě smlouvy o dodávce elektrické energie jsem odběratelem elektřiny pro rodinný dům na adrese ……….. V pravidelném vyúčtování za třetí čtvrtletí tohoto roku mi byla vyměřena cena poskytnutých služeb ve výši pěti násobku mojí obvyklé spotřeby, přitom jsem nevyužíval elektrickou energii nad rámec obvyklé spotřeby, ba naopak v letních měsících pobývám na chalupě a na výše uvedené adrese se tedy téměř nenacházím. Vyúčtovaná spotřeba se mi jevila jako nepřiměřeně vysoká a proto jsem se obrátil na svého dodavatele spol. …… IČ: ….., se sídlem…….. a doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti dne……jsem vyúčtování reklamoval. Přestože od mého uplatnění reklamace uplynuly dva měsíce, do dnešního dne mi nepřišla žádná odpověď, jak bylo s mou reklamací naloženo.

S ohledem na výše uvedené okolnosti se proto domnívám, že došlo k porušení závazných pravidel o kvalitě služeb v elektroenergetice a žádám nadepsaný úřad o přešetření této záležitosti.

S pozdravem

…………….

PodpisPřílohy:
Kopie vyúčtování dodávek elektrické energie za období …………….
Kopie reklamace dodávek el. energie ze dne………………. s kopií podacího lístku
Stav elektroměru k předmětnému období


 

Kdy je tento vzor vhodný?


Častým předmětem reklamace je v této oblasti reklamace vyúčtování spotřebované energie, např. elektřiny. Reklamaci je třeba uplatnit u poskytovatele dodávky elektřiny, s nímž je spotřebitel ve smluvním vztahu. V případě, že příslušný dodavatel nekomunikuje anebo jinak porušuje reklamační práva spotřebitele, je možné podat podnět k prošetření jeho postupu Energetickému regulačnímu úřadu, který je dozorovým orgánem v oblasti dodávek nejen elektřiny, ale i plynu a tepla.

Podnět Energetickému regulačnímu úřadu lze podat i v případě problémů s připojením, porušení smluvních podmínek dodávek, výskytu nekalých obchodních praktik apod.

 

Jak tento vzor využít?

Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu na porušení závazných pravidel dodávek elektřiny lze zaslat písemně na adresu jeho sídla anebo elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V podnětu je třeba označit sebe, jakožto osobu dotčenou jednáním dodavatele, označit dodavatele porušujícího smluvní ustanovení či ustanovení obecně závazných předpisů, vylíčit tvrzené protiprávní jednání tohoto dodavatele a přiložit či navrhnout případné důkazy.

 

Upozornění

Energetický regulační úřad poskytuje pouze veřejnoprávní ochranu. To znamená, že v případě, že shledá pochybení, uloží dodavateli pokutu či přijme jiná opatření. Energetický regulační úřad však nemůže vstoupit do smluvního vztahu spotřebitele s dodavatelem a např. rozhodnout o reklamaci samotné.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  • Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice
  • Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

 

Obecná doporučení

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné datovat a vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Podnět je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí kopii.

V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.