Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Kreativita, tvořivost a vnímání okolního světa

vnimani_sveta.jpgVětšina z nás se nezabývá svými myšlenkami a neuvažuje nad tím, proč si myslí to, co si právě myslí. Abychom mohli změnit své myšlení, musíme se nad ním nejprve zamyslet. Podaří-li se nám na něj kriticky nahlédnout, je to první krok ke změně stanovisek a k vytvoření nové hodnotové škály.
___ 
___ 
Nový pohled na práci a na užitek, jejž nám přináší, nám pomůže vytvořit zdravý přístup k volnému času. Nikdy nepřemýšlet o svém způsobu myšlení přináší minimálně dvě nebezpečí:
  • Může se nám stát, že pojedeme stále ve „starých kolejích“ a uniknou nám nové a vhodnější alternativy.
  • Hodnotová škála, kterou jsme kdysi přijali, nám dříve mohla výborně vyhovovat. Ale časem se věci mění. Původní hodnotový systém nám již nevyhovuje, ale stále jej považujeme za vlastní.

 

S vyšším věkem přemýšlíme monotónně a ztrácíme fantazii

Nakreslete černou tečku na bílou tabuli a zeptejte se třídy dospělých studentů, co vidí. Téměř všichni odpoví, že vidí černou tečku a nic víc. Nakreslete stejnou tečku žákům základní školy a uvidíte, jak zajímavá bude jejich reakce. Uslyšíte odpovědi jako:

• tma za kulatým oknem
• černý medvěd stočený do klubíčka
• kryt kola
• koňské oko
• černá kulička
• vnitřek trubky
• čokoládová kulička

Všichni přicházíme na svět obdařeni velkou představivostí. Jako děti máme schopnost nahlížet na svět z celé řady různých pohledů. Jako děti věnujeme pozornost všemu, co je kolem nás, a proto se nám daří se ze života tak radovat.

 

Dítě v nás se postupně vytrácí 

Mnozí z nás však tuto schopnost začnou již během dětství ztrácet. Společnost, vzdělávací instituce i naši rodiče nám začínají říkat, jak máme věci vidět. Chceme, aby nás společnost přijímala, a proto se přestáváme ptát. Ztrácíme duševní pružnost a přestáváme věnovat okolí pozornost.
Výsledkem je, že se naše myšlení stává značně konzervativním. Nechuť měnit názory a stupnici hodnot vede k chybnému a zastaralému vnímání světa a naše pokřivené představy pak překážejí vrozené tvořivosti a radosti ze života.

Tvořivost jde ruku v ruce se zdravým přístupem. Ve všech odvětvích lidského počínání jsou tvořiví lidé dlouhodobě nejúspěšnější. Nacházejí příležitosti tam, kde druzí vidí jen nepřekonatelné překážky.

Vědci zjistili, že hlavní rozdíl mezi tvořivými a netvořivými lidmi je v tom, že tvořiví lidé věří, že jsou tvořiví. Ti, kteří nejsou tvořiví, se nechali příliš spoutat rutinním způsobem myšlení a mylně se domnívají, že se jim nedostává tvořivosti.

Pokud si máme uchovat zdravý přístup, je třeba si uvědomit, že musíme stále přezkoumávat náš způsob vnímání. Jedině tak se vymaníme ze světa falešných představ. Ti, kteří nepodrobují své názory kritice, riskují, že budou vidět úplně jiný svět, než je ten skutečný. Výsledky takového sebezničujícího přístupu mohou být velmi vážné, od zklamání až po deprese a duševní choroby.
Mnoha lidem se nelíbí názor, že jediné, co jim brání v úspěchu, jsou jejich vlastní postoje a názory. Nejvíce se bojí toho, že se budou muset vzdát výmluv, kterými ospravedlňují svůj neúspěch ve hře života. Podle mých zkušeností právě ti, kteří usilovně odmítají změnu názorů a přístupů, nejvíce potřebují začít myslet tvořivě. Teprve potom jim začne život opět přinášet uspokojení.

Jen mi sami se bráníme učit se novým věcem. Často to svádíme na věk. Ale výmluva na stáří je typická pro lidi, kteří si již v mládí vytvořili stereotypní přístupy k myšlení.
Jinými slovy, je to právě jejich odmítání změn, a nikoliv jejich věk, co jim nedovoluje se změnit. Když se dospělí s otevřenou myslí a velkou dávkou představivosti snaží nacházet nové hodnoty a měnit své chování, nejsou omezováni věkem.

 

Cvičení: Tři klíče ke spokojenosti

Úspěšný, ale nespokojený americký podnikatel shromáždil velké bohatství. Rozhodl se jít do důchodu a odpočívat. Brzy si však uvědomil, že stále není příliš šťastný.
Protože byl jeho život tak prázdný, rozhodl se vyhledat starého buddhistického učitele, který znal tři klíče ke spokojenému životu. Dvacet měsíců hledal boháč učitele, až ho nakonec našel na vrcholku vysoké hory.
Učitel se s radostí podělil s boháčem o své znalosti. Podnikatel byl však nesmírně překvapen tím, co slyšel.

Jaké to byly tři klíče?

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Jeden z klíčů k radostnému životu je naučit se myslet pružněji. Existuje známé přísloví: „Mezi slepými jednooký králem.“ Pružný přístup vám umožní ve světě vidět věci, které jiní nevidí.

A co se týče našeho cvičení, jste schopni přijít na ony tři klíče ke štěstí? Odpověď buddhistického učitele byla následující:

1. buď pozorný
2. buď pozorný
3. buď pozorný

 

Ty mi říkáš: „Život je vtip!“ A to na osvícení nic víc není?

Tvořiví lidé věnují pozornost světu kolem nich a vidí v životě mnoho příležitostí. Lidé, kteří nejsou tvořiví kvůli své neschopnosti vidět skutečnost, se mylně domnívají, že jim život neposkytuje dostatek příležitostí.

Pokud chcete prožít plný život, naučte se být pozorní. Zdravý přístup si vytvoříte tehdy, podaří-li se vám soustředit pozornost a vědomí na nové věci. Také byste se měli naučit vytvářet si jiný pohled na známé skutečnosti. Pro lidi nepružné v myšlení bude tato změna, vedoucí k novému prožívání volného času, vyžadovat mnoho úsilí a odvahy.

Někteří lidé budou tvrdit, aniž by se nad celou záležitostí příliš zamýšleli, že zvládnout a mít radost z volného času nechce nic jiného než zdravý rozum. Absolutně s tímto názorem souhlasím. Proč tedy musím psát knihu, která je založena na zdravém rozumu? Protože mnoho lidí si rádo komplikuje život složitostmi, když by stačilo chovat se naprosto přirozeně. Jinými slovy je mnoho lidí, kteří zdravý rozum nemají.

 

Jste dost pozorní?

Každý z nás je do jisté míry nepozorný. Dovolujeme svým předsudkům ovlivňovat naše vnímání, a tak nevidíme to, co se nabízí k vidění.