Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Zdraví, životní styl Laserová a operační léčba křečových žil - postup, informace, hrazení pojišťovnou

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Laserová a operační léčba křečových žil - postup, informace, hrazení pojišťovnou Email
Pondělí, 22. říjen 2012 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6398x

laserova-lecba-krecovych-zil-postup-informaceKřečové žíly lze definovat jako onemocnění povrchních žil. které už neplní svou funkci spočívající ve vedení krve zpět k srdci. Pro ideální funkci žil je nutný hlavně správný směr proudu krve. Ve špatném případě se krev v žíle pohybuje pouze samospádem dolů, tedy zemskou přitažlivostí. V tom dobrém opačným směrem nahoru k srdci stlačením žíly okolními svaly. Některé metody léčby varixů jsou již obsolentní, nejmodernější je léčba laserem.

___
___


Možností, jak se zbavit křečových žil, je hned několik.  V zásadě jsou však  vždy kombinované s operací. Té by vždy mělo předcházet podrobné vyšetření. Lékař při něm zjistí, které žíly jsou nemocné, pro organismus nepotřebné, a které jsou v pořádku. Na základě výsledků předoperačního vyšetření navrhne pacientovi metodu, jakou by se měly jeho křečové žíly odstranit.

Operace křečových žil jako noční můra?

Díky moderním metodám jsou však dnes zákroky na křečových žilách poměrně rychlé. Výkony je možné provádět v režimu tzv. "jednodenní chirurgie." Aby se ale zákrok mohl uskutečnit za 24 hodin, je pochopitelně nutná dobrá příprava na operaci. Teprve po důkladném předoperačním vyšetření je možné rozhodnout, kterou metodu operatér zvolí. Lékaři se pochopitelně zajímají o celkový zdravotní stav pacienta i cévní systém dolních končetin, tedy tepen, hlubokých a povrchních žil, které vyšetřují nejprve klinicky a následně i barevným duplexním ultrazvukem. Vyšetření barevným duplexním ulrrazvukern je i podle odborné literatury zlatý standard ve vyšetřování cév dolních končetin. Platí to přednostně pro žilní systém dolních končetin, a hlavně pro křečové žíly. Vyšetření duplexním ultrazvukern umožňuje nahlédnout do celého cévního systému dolní končetiny jak po stránce anatomické, tak funkční, Na základě vyšetření se pak určuje, jakým způsobem a kde přesně vyřešit problematický stav žil dolních končetin. Díky tomu lze určit přesně, jaká metoda se použije u konkrétního pacienta. Volba metody je přesně dána velikostí, rozsahem a umístěním křečových žil. Jednotlivé metody se snaží vyřešit veškeré patologické, tedy nemocné žíly tak, aby už dále neobtěžovaly problémy, nevhodným vzhledem, a nebyly rezervoárem komplikací.


laserova-lecba-krecovych-zil-postup-informace-2Operace "na míru"

Současné metody by měly být nebolestivé, bez vedlejších negativních příznaků a s příznivým kosmetickým efektem. Jak ale docílit tohoto ideálního stavu? Operace se pacientovi musí ušít na míru podle postižení křečových žil každého jednotlivce. Rozhodující tedy není použitá metoda, ale výsledek. Pro rozsáhlé, atypické až bizarní křečové žíly nelze použít jiné než operační řešení dané jasnými cévně-chirurgickými principy. Tady záleží hlavně na zkušenosti a šikovnosti chirurga. U rozsáhlých křečových žil, které postihuj í největší povrchní žíly dolních končetin, pak kromě operace může operatér využít i katetrizační metody, které vznikaly na konci minulého tisíciletí a k širokému použití byly využity hned na začátku 21. století. Jsou to laserové EVLT a radiofrekvenční Closure metody. Na některých pracovištích se používají i speciální katetrizační metody při nichž je za použití sklerotizační pěnové látky vyplněna celá postižená žíla.

Výsledkem by mělo být postupné vstřebávání žíly z vnitřní strany buď tepelně postižené v případě laseru nebo radiofrekvence, nebo chemicky narušené farmakem při katetrizační sklerotizaci. Všechny tyto metody však počítají s tím, že u pacienta nebyla již dříve provedena klasická operace. Neplatí to však absolutně, protože výjimky jsou možné v medicíně skoro pravidelně.


Kosmetická flebotomie

Pro menší žíly se používá metoda kosmetické flebotomie; jde vlastně o kosmetické odstranění žil. Kosmetický způsob chirurgického odstranění povrchních úseků křečových žil je možný od 60. let minulého století zásluhou MUDr. Müllera. Postup je prostý. Z drobných řezů se žíly z kůže vytahují speciálními ostrými Müllerovýrni háčky. V případě použití pouze místního umrtvení bývá zákrok zpravidla bolestivější, než když je operace provedena v kombinované anestezii za přítomnosti zkušeného anesteziologa, který je současně pro pacienta zárukou bezbolestnosti, jistoty a bezpečí.  Kombinovaná ambulantní anestezie spočívá hlavně v nitrožilním podání ultrakrátce působících léků a ve srovnání s klasickou narkózou je mnohem šetrnější. Díky tomu je možné po zákroku odejít po svých již z operačního sálu a pak s doprovodem domů. Metoda kosmetické flebotomie se využívá pro odstranění nejpovrchnějších dobře viditelných křečových žil. Je to metoda méně náročná a je-li kvalitně provedena, vykazuje pěkné kosmetické výsledky. Je-li však použita samostatně, vykazuje značné procento recidiv, tedy znovuobjevení křečových žil. Mnohá zdravotnická zařízení u nás zaměňují tuto metodu s metodou CHIVA, která je však založena na zcela jiných principech.


Odstranění metličkových žil

I tady ale platí, že nejprve je nutné předchozí vyšetření. Právě při něm se rozhoduje o tom, jakou metodou by měly být odstraněny. Ani pro metličky totiž neplatí, že by všechny vyřešila jedna jediná metoda. Vybraný způsob ošetření či operace proto musí odpovídat konkrétnímu nálezu na noze. Např. u metličkových žilek se používá  kombinace metod - při větším rozsahu jde nejčastěji o operaci plus sklerotizaci plus laser nebo sklerotizaci plus laser, případně samostatně sklerotizaci nebo laser.

 

Hrazení zdravotní pojišťovnou

Z celé škály výkonů, které se používají pro ošetření metličkových žilek, je hrazena zdravotní pojišťovnou pouze sklerotizace podle pravidel povinného zdravotního pojištění. Laserové výkony nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny vůbec.


Metoda CHIVA

Metoda CHIVA se začala uplatňovat v Paříži roku 1988. Jde o jednu z prvních radikálních chirurgických metod, která řeší křečové žíly ambulantně. Zároveň jde o první metodu využívající vyšetření duplexním ultrazvukem. Bez dokonalé znalosti a bez vyšetření duplexním ultrazvukern ji ani nelze provádět. Podstata metody spočívá podle přesných a přísných pravidlech v systému podvazů a zkrácení patologických žil. Děje se tak z drobných řezů, aby se změnil nesprávný krevní proud způsobující křečové žíly. I při této metodě se počítá s tím, že před ní nebyla použita klasická operace. V současné době však z metody CHIVA chirurgové vychází, ale v původním pojetí se používá spíše výjimečně.

Další moderní metody

I laserová a radiofrekvenční metoda je použitelná pouze v případech, že zákroku nepředcházela klasická "vytahovací" operace, nebo tam, kde při klasické operaci došlo k základní chybě, tedy že byl ponechán hlavní kmen povrchní žíly. Skleněná vlákna vedoucí laserové paprsky jsou minimálně ohebná, a tak lze tyto metody použít jen pro rovné nebo mírně zahnuté úseky patologických žil.

 

Nová, moderní metada odstranění křečových žil EVLT

Mezi nejnovější patří laserová katetrizační metoda EVLT. Stojí na vyšetření duplexním ultrazvukem, jehož se používá i při samotném zákroku. Ani tato metoda se však nedá použít u všech pacientů a typů postižení. Když se jednotlivé metody vedoucí k.odstranění křečových žil zkombinují, zpravidla se lékaři doberou lepšího výsledku. Jde o to vyléčit křečové žíly tak, aby se nevytvářely znovu, aby léčba nebyla bolestivá, a přitom byla kosmeticky přijatelná.


Co možná nevíte o křečových žilách

Vzácně, zhruba ve třech až pěti procentech, se křečové žíly vyskytují i v netypických oblastech, u žen například v rozkroku a na vnitřních částech stehen. Nepůsobí jen kosmeticky nevhodně, ale jsou i původem obtíží a bolestí, a to hlavně v obdobích před menstruací a během menstruace. Jejich původ na rozdíl od běžných křečových žil není v hlubokých žilách končetinových, ale v hlubokých žilách pánevních.

Vznikají pravidelně v průběhu jednotlivých, spíše následujících těhotenství, vlivem zvýšeného tlaku v oblasti pánevní při dědičné dispozici. I tento zdravotní handicap lze díky nejnovějším vyšetřovacím metodám a léčebným postupům vyřešit. Jedinou možností je operace, nikoliv však klasická, ale miniinvazivní cílený zákrok, který z drobných, jeden až dva milimetry dlouhých řezů zlikviduje veškeré viditelné křečové žíly a přesnými podvazy zamezí znovuobjevení žil v dané lokalitě na dobu co možná nejdelší.

Předpokladem úspěchu je důkladné předoperační ultrazvukové vyšetření, zkušenosti pracoviště s tímto typem postižení, a samozřejmě také erudice chirurga.

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny