Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Co jsou to probiotika - definice, vysvětlení, využití

co-jsou-to-probiotika-definice-vysvetleni-vyuziti
co-jsou-to-probiotika-definice-vysvetleni-vyuziti
Stále to slyšíme kolem sebe, všude se o nich mluví. Ale co jsou jsou probiotika? Rostou na stromě podobně jako hrušky? Nebo je tvoří zvířata? Víte to? Já ne, proto jsem hledal a našel v časopise Tempus medicorum definici a  vysvětlení tohoto nového téměř záhadného záhadného pojmu.
___
___Využití

Probiotické preparáty patří do kategorie alternativních terapií. Pacienti, kterým nezabírají léčebné metody a prostředky klasické západní medicíny, hledají další léčebné možnosti. Zkoušejí například tradiční čínskou medicínu, byliny, homeopatii, aromaterapii, chiropraxi, masáže, nutriční terapii a léčbu probiotiky. Například v Austrálii 34 % dětí s gastrointestinálními problémy používá alternativní terapii.

Další australská práce z z roku 2011 uvádí, že mezi možnostmi alternativní léčby bylo používání probiotik na druhém místě. Na prvním místě byla nutriční terapie, na třetím fytoterapie, ale četnost použití zde byla poloviční než používání probiotik. Používání probiotik je na rozdíl od dalších alternativních terapií podloženo řadou studií, které byly prováděny in vitro i v klinické praxi.

Probiotika se používají v řadě oblastí medicíny (poruchy metabolismu, záněty, alergie, snížení pravděpodobnosti rozvinutí infekce).

 

Co jsou to probiotika - definice

Termín probiotika je odvozen z řeckého slova "pro bios", což znamená "pro život". Probiotika jsou definována jako živé mikroorganismy, které při podání v příměřeném množství přinášejí hostiteli zdravotní výhody.

První písemné doklady o zdraví prospěšných účincích probiotik lze nalézt v perské bibli, která uvádí, žeAbraham byl dlouhověký díky denní konzumaci fermentovaných mléčných výrobků. Termín "probiotika" byl poprvé použit v roce 1965 (Lilly a Stillwell) pro popis látky vylučované organismy, které stimulují růst jiných organismů. K nárůstu zájmu o probiotika došlo v posledních dvaceti letech. Rozvoj znalostí ojednotlivých probiotických kmenech byl podpořen pokrokem v laboratorních technikách, které umožnily identifikovat bakteriální geny.

Mezi probiotické mikroorganismy patří: Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia, Enterococcus, Bacillus a Streptococcus. Patří tam také kvasinky Saccharomyces.
Zdostupných studií lze konstatovat, že pro jednotlivé indikace je různé množství provedených studií a tyto studie mají pro jednotlivé obory rozdílné závěry o efektivnosti využití probiotik.

 

Indikace

Na sympoziu "Probiotika ve zdraví a v nemoci", které se uskutečnilo v roce 2009 ve Frankfurtu nad Mohanem, byly stanoveny indikace u nichž lze na základě randomizovaných studií konstatovat jasně prokázané účinky probiotik. K indikacím,kterémají prokázaný účinek, patří: akutní gastritida, průjmy spojené s Clostridium difficile,syndrom dráždivého tračníku a nekrotizující enterokolitida. Malé množství kontrolovaných studií bylo provedeno u ulcerativní kolitidy, pouchitis, respiračních infekcí a bakteriálních infekcí po břišních operacích. Kontroverzní výsledky přinesly studie s využitím probiotik u atopické dermatitidy a alergie.

 

Jak vybírat probiotické preparáty

Jak již bylo zmíněno, probiotické preparáty jsou k dispozici jako doplňky stravy. Jak se liší jednotlivé preparáty a podle čeho vybírat? Na trhu je velké množství probiotických přípravků, což znesnadňuje vytvoření všeobecného doporučení pro jejich použití. Všechny probiotické přípravky si nejsou rovny. Mnohé produkty nejsou dostatečně spolehlivé a účinné. Při výběru je dobré mít znalosti o výrobci. Důležité je přihlédnout k tomu, zda preparát obsahuje prověřený kmen, jehož účinnost byla v dané indikaci prokázána. Je výhodou, když produkt obsahuje kombinaci bakteriálních kmenů. Renomované firmy vyrábějí tablety nebo kapsle, které mají povrch upravený tak, aby došlo k uvolnění bakterií až ve střevě a bylo zaručeno co nejlepší využití. Mají také atest, který zaručuje deklarovanou dávku do konce exspirační doby.


Zdroj: Tempus medicorum, RNDr. Dana Nováková