Příjemnou noc, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Nastavení satelitu, paraboly - návod jak nastavit a naladit satelit a parabolu

jak_nastavit_satelit_parabolu_jak_naladit_satelitni_prijimac.jpgPřed vlastní montáží (případně ještě před zakoupením satelitního kompletu) je důležité získat informace o tom, jestli ve svých podmínkách můžeme vůbec signál z družic přijímat. Z místa pravděpodobného umístění antény by zhruba kolem poledne zimního času a ve 13.hod letního času mělo být vidět slunce. Pak je vysoká pravděpodobnost, že signál mít budete.

 

___ ,

___

Nastavení paraboly satelitu

Musíme si uvědomit, že signál přicházející na parabolu, který se pak odráží od plochy antény do ohniska, kde je umístěn konvertor, nepřichází kolmo na plochu antény, ale šikmo. U některých antén je už úhel vyznačen. Otáčíme anténou velmi pomalu a citlivě doleva a doprava, současně sledujeme na TV obraz a posloucháme zvuk. Pokud se nám nepodaří zachytit vůbec nic, změníme úhel paraboly nahoru nebo dolů a otáčíme znovu v horizontálním směru v okolí pravděpodobného směru příjmu signálu.

V momentě kdy zachytíme neurčitý náznak příjmu programu (většinou to zaregistrujeme nejdřív ve zvuku), zpomalíme pohyb antény na minimum a pokusíme se najít nejlepší polohu. Poté se pokusíme otáčet na tomto místě parabolou nahoru a dolů, až se podaří dosáhnout nejlepšího obrazu bez dropoutů, tzv. rybiček v obraze. Máme tedy obraz. Je to však vskutku družice Astra, nebo jiná kterou chceme přijímat? Nemusí být.

Zkontrolujeme podle loga vysílaného programu a návodu k obsluze přijímače. Pokud zjistíme, že jsme na jiné družici a jiném programu, otáčíme anténou už jen doleva a doprava, svislá poloha se nám zřejmě moc nezmění. Po zachycení správné družice a programu zkontrolujeme ještě jednou jemnými horizontálními a vertikálními pohyby paraboly správné doladění antény a utáhneme upevňovací šrouby paraboly.

Výslednou kontrolu doporučuji provádět při sledování nejslabšího programu z družice, najdeme ho přepínáním jednotlivých programů. Po utažení šroubů ještě jednou zkusíme správnou polohu a můžeme dokončit montáž koaxiálního kabelu a přijímače.

 

Naladění satelitu, satelitního přijímače

Pro naladění konkrétního programu a družice však potřebujeme znát parametry přijímaného programu.

V menu digitálního přijímače je třeba nastavit potřebné parametry v uživatelském menu. Údaje o programech získáme z návodu k přijímači nebo např. z tohoto přehledu. Důležité je správné nastavení parametrů pro konvertor.

K digitálním přijímačům jsou dnes dodávány konvertory, jejihž parametry jsou továrně většinou přednastaveny i v přijímačích. Přesto doporučuji kontrolu. V menu přijímače nastavíme potřebné parametry programu (paketu), který chceme přijímat a najdeme místo v menu přijímače, kde se zobrazuje síla přijímaného signálu. Byla by jen náhoda, kdyby se na ukazateli objevila při prvním zapojení nějaká úroveň signálu. Pokud máme vše správně zapojeno a nastaveny potřebné parametry paketu který chceme přijímat a jsme v části menu, kde je ukazatel síly signálu, můžeme začít otáčet anténou.

Je třeba si uvědomit, že u digitálních přijímačů dochází k určitému zpoždění od zachycení po zaregistrování a zobrazení signálu ukazatelem úrovně. Proto je nutné otáčet parabolickou anténou mnohem pomaleji než u analogových přístrojů. V mnoha případech se osvědčilo jako vhodnější řešení najít potřebnou družici pomocí analogového přijímače a potom jej teprve vyměnit za digitální. Pokud ale nemáme analogový přijímač po ruce, musíme postupovat při nastavování podle návodu k naladění analogových přístrojů, ale všechny pohyby antény provádět mnohem citlivěji. Vše je otázka trpělivosti a pečlivosti. V mnoha případech i člověk neznalý může dosáhnout rychlého nastavení své antény.

Po nalezení signálu je třeba opět nutné nastavit podle ukazatele nejvyšší výchylku ukazatele úrovně a zkontrolovat i při utažených šroubech konečný výsledek. Následně je nutné naladit všechny programy v paketu. Použijte příkazů v menu přijímače, které mohou být opět odlišné u jednotlivých modelů, ale obecně dejte vyhledat celou nabídku v paketu. Zde mohou nastat dvě varianty. Správný paket i družici jsme naladili, je tedy vše OK. Druhou možností je pravděpodobnost, že jsme opět naladili náhodou stejné parametry jiného paketu z jiné družice. V tom případě je nutné pokračovat otáčením paraboly ve vyhledávání zvolených programů.

 

Související odkaz:

 


Zdroj: satelity-ul.cz