Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Pravidla chování u soudu, soudního jednání

pravidla_u_soudu_soudniho_jednani_trapasy.jpgAby byla zdůrazněna vážnost toho, že soud rozhoduje jménem republiky, je soudní jednání svázáno různými pravidly a zvyky. Má to svůj důvod, je třeba zvýraznit důstojnost této příležitosti a situace.

___
___

Před soudním stáním

Před zahájemním jednání se zdržujte u vstupu do jednací síně, zapisovatelka vás vyvolá nebo se ozve vaše jméno z amplionu. U vchodu do jednací síně je vyvěšeno poučení, ze kterého zjistíte, jak se máte chovat. To si přečtete, není obsáhlé.

Nesmíte však přijít na poslední chvíli. I když si poučení nepřečtete, nic katastrofálního se vám nepřihodí, protože soudce vás poučí v jednací síni.

 

Co vzít s sebou k soudu?

K jedná s sebou přineste vždy předvolání a platný průkaz totožnosti. Nejlépe občasnký průkaz, může být i pas, řidičský průkaz. 

 

Pokrývka hlavy a kam si sednout?

Do jednací síně musí muži vstupovaat bez pokrývky hlavy, s výjimkou uniformovaných příslušníků ozbrojených sborů. Ženy si mohou pokrývku hlavy ponechat, to je  stejné jako jinde ve společnosti. Musíte se poté usadit na své místo. Když nevíte kam si máte sednout, nevadí, soudce vás usadí

 

Svědek nesmí být ovlivněn ostatními výpovědmi

Pokud jste předvoláni jako svědci, soudce vás pravděpodobně požádá, abyste opustili jednací síň a nebyli přítomni jiným výslechům. To proto, aby vaše výpověď nebyla ovlivněna. 

 

Co je zakázáno v soudní síni a jak se chovat při komunikaci se soudcem?

V průběhu jednání nesmíte jíst, pít, kouřit. Potřebujete-li se napít, např. vám je nevolno nebo musíte zapít lék, požádejte o to soudce, jistě vám to dovolí. Je vůbec vhodné, abyste si s sebou na jednání přinesli malé občerstvení, zejména láhev vody, protože nedostatek tekutin může vést ke kolapsu, obzvlášť v teple. 

V průběhu jednání se sedí na určených místech, pouze budete-li vyslýcháni, budete muset vystoupit ze své lavice a zaujmout místo za ohrádkou pro vyslýchaného. Když vám stání činí problémy, například proto, že jste po operaci menisku nebo máte chřipku a sotva stojíte, požádejte soudce, zda si můžete během výslechu sednout. On vám to samozřejmě dovolí, nesedejte si však bez souhlasu soudce. Povstat musíte také vždy, když hovoříte k soudci a při vyhlašování rozsudku

 

Na verbální útoky zapomeňte!

Musíte se při jednání zdržet jakýchkoliv projevů, například nesouhlasu nebo dokonce nenávisti. Hovořit můžete jen tehdy, když vám soudce udělí slovo