Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Tloušťka ledu pro bruslení - ideálně 25 cm, jak poznat jak je led tlustý?

tloustka_ledu_pro_brusleni.jpgKaždou zimu se vyskytují případy, kdy se pod někým propadne nebo prolomí led. Stránka řeší prevenci propadu na zamrzlé vodní ploše a jak správně odhadnout tloušťku vodní plochy. Odpovídá na to, jaká je tloušťka ledu na bruslení.

lipno liberecká brněnská přehrada lipenské jezero rybník

Rady jak se pohybovat po zamrzlé vodní ploše, abyste se nepropadli pod led:

 1. Rozhodně nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 25 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!
  ___
 2. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem (tedy led je obecně méně pevný tam, kde je tekoucí voda). Lze také očekávat, že bude průsvit zamrzlé plochy tenčí tam, kde je velká hloubka - voda v těchto místech totiž pomaleji promrzá.
  ___
 3. Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucí k náhlému prasknutí.
  ___
 4. Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.
  ___
 5. Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše s výhodou využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).
  ___
 6. ice pick rýpadlo
  ice_pick_rypadlo.jpg - ice pick rýpadlo
  Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí propřípad potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.
  ___
 7. S výhodou si s sebou při chůzí čí jízdě po zamrzlé hladině vezměte pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).
  ___
 8. Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.
  ___
 9. Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody po propadnutí je v prvé řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS (Integrovaný Záchranný Systém) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.
  ___
 10. Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby (l.155). Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort!
  ___

propadnuti_pod_led.jpg
propadnuti_pod_led.jpg - propadnuti_pod_led.jpg
Jak poznat jak je led tlustý? Jak neriskovat propadnutí se pod led nebo prolomení ledu?

Vycházejte z prosté logiky - pokud je několik dní teplo, ledová plocha na to samozřejmě reaguje a její pevnost je menší. Stejně tak pokud cítíte nebo slyšíže, tupé praskání, plochu opusťte!
Můžete odhadnout jak je led tlustý tím, že se dostanete na místo, kde je dobře vidět struktura ledu. Pokud vidíte v ledu malé bublinky nebo jiné struktury, které vám pomohou odhadnout kolik má cm. Pokud vidíte, že je bublinek do hloubky mnoho a pokud je vrstva souvislá, mohou být vaše obavy zřejmě zbytečné.
Pokud jsou naploše vodnaté kaluže nebo je na ploše velká vrstva sněhu, buďte přinejmenším velmi opatrní.
S dětmi na plochy, o kterých máte pochybnosti nechoďte. Při případném prolomení jejich organismus velmi rychle prochladne a dochází k šoku.


Zdroje:
http://brusleni.e-zpravy.cz/
www.zachranny-kruh.cz