Dobré ráno, dnes je čtvrtek 28.9.2023, svátek slaví Václav, zítra Michal.

Psycholožka Michaela Peterková, kontakt - hypnóza, psychologická poradna, psychotesty

psycholozka-michaela-peterkova-hypnoza-poradna-psychotesty.jpg
psycholozka-michaela-peterkova-hypnoza-poradna-psychotesty.jpg - psycholozka-michaela-peterkova-hypnoza-poradna-psychotesty.jpg
Psycholožka PhDr. Michaela Peterková pochází z Nového Plesu. Má vlastní psychologickou ordinaci, zabývá se hypnózou, psychologickým poradenstvím (poradna) a je tvůrcem mnoha psychotestů a vědomostních testů. Některé z psychotestů můžete zkusit kliknutím na odkazy níže.
___
___

Partnerský test online – hodíme se k sobě?
Tento partnerský test posoudí současný stav vašeho vztahu, jeho stabilitu a diagnostikuje ty nejpodstatnější vztahové problémy a rizika. Partnerský test vyplňují postupně oba partneři - v polovině se vystřídají. Někdy se ovšem nepodaří partnera nebo partnerku přesvědčit ke spolupráci. Pokud tedy chcete test vyplnit, ale partner/ka ne, jsou dvě možnosti: buď příslušnou část testu vyplníte za partnera/ku (podle vlastního odhadu, jak by asi odpovídal/a) nebo vyplníte jen svou část. Ve vyhodnocení pak chybí údaje, které se odvozují z odpovědí obou partnerů, ale i přes to dovede test svůj úkol splnit a na ty nejpodstatnější otázky vám odpovědět.

Vlastnosti: Test má 11 částí, 108 otázek pro každého z partnerů, výsledek cca. 4 strany A4. Test vyplňujte samostatně, své odpovědi nekonzultujte a odpovídejte podle pravdy, aby mělo vyhodnocení smysl. Vyplnění jedním partnerem zabere asi 25 minut.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – poruchy osobnosti (OSPAT test)
Tento test identifikuje 11 zaměření osobnosti - paranoidní, narcistickou, emočně nestabilní, závislou, nutkavou a další. Je-li dané zaměření vyjádřeno slabě, jde o tzv. akcentovanou osobnost (jakoby svéráz, styl); při silnějším vyjádření lze uvažovat o poruše osobnosti. Součástí výsledku je i podrobné vysvětlení a doporučení. Tradičně nejoblíbenější test.

Vlastnosti testu: 120 otázek, odliší 11 poruch osobností (např. paranoidní, schizoidní, disociální, impulsivní, emočně nestabilní, úzkostná, narcistická, závislá, pasivně-agresivní), srozumitelné vysvětlení výsledku testu, výsledek na cca. 2,5 stránky A4.


Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – působení barev na psychiku jedince (test barev)
Jde o sofistikovaný osobnostní test, který hodnotí očekávání, konflikty, vztahy atp. na základě výběru barev a jejich odstínů.
Vlastnosti testu: Z preference určitých barev lze vcelku přesně usuzovat na vlastnosti konkrétního člověka. Ve zkoušce si volíte v několika sériích tvary, barvy a odstíny barev, váš výběr je vyhodnocován v interakcích (vzájemné souvislosti) a výsledkem je informačně velmi bohatý a přehledný materiál o rozsahu asi 3-4 stránky A4.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – vlastnosti osobnosti (ICAP test)
Člověk v podstatě není schopen podívat se na sebe z nadhledu. Tento test vám prozradí, jak na tom jste, pokud jde o základní osobnostní vlastnosti - extraverze/introverze, emocionální stabilita/labilita, flexibilita, dominance, vitalita, optimismus, sebekritika, opatrnost a další.

Vlastnosti testu: 135 otázek, dokáže specifikovat vlastnosti vaší osobnosti (13 testovaných vlastností - např. extraverze, introverze, emocionální stabilita a labilita, dominance a submisivita, životní spokojenost, maskulinita, femininita, zodpovědnost, flexibilita, opatrnost, optimismus, sebekritičnost, intelektuálnost, internalita). Srozumitelné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 3 stránek A4.


Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online - duševní poruchy (BITEPT test)
Mnoho lidí si dělá starosti se svým duševním stavem, ale nepokusí se o žádné řešení. Tento test vám pomůže zjistit, jestli se obáváte právem nebo zbytečně. Zjišťuje možnost přítomnosti základních kategorií psychických onemocnění - deprese, mánie, bipolární porucha, nemoci schizofrenního okruhu, fobie, panická porucha, hypochondrická porucha a další. Součástí vyhodnocení je i doporučení dalšího postupu.

Vlastnosti testu: 110 komplexních otázek, rozpozná nejčastější poruchy (mánie, deprese, obsese, úzkostná porucha, bipolární afektivní porucha - tj. maniodepresivní psychóza, různé fobie, panické poruchy, hypochondrická porucha, neurastenie, ad.), srozumitelné vysvětlení výsledku testu, přehledný výsledek na cca. 2,5 stránky A4+jako příloha 15 stran textu s vysvětlením poruch).

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online - profesní orientace (FULJOB test)
Tento test hodnotí vaše preference, schopnosti a osobnostní zaměření. Zjišťuje i úroveň zralosti vašeho rozhodování - tedy to, zda svému odhadu můžete věřit nebo jestli tu je riziko, že za čas naprosto změníte názor. Dozvíte se, jaký typ práce je v souladu s vaší osobností vhodný. Šikovný, informativní testík.
Vlastnosti testu: 100 otázek, test rozliší profesně-zájmové zaměření osobnosti (dělení do skupin zájmu - realistický-motorický, investigativní-teoretický, umělecký-estetický, podnikavý, konvenční-konformní). Test hodnotí i schopnost rozhodování. Vyhodnocení výsledku na 1,5 stránky A4.


Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – vztahy k druhým, mezilidské vztahy (PESO test)
Vztahy s druhými lidmi jsou vedle postoje k sobě patrně tou nejdůležitější složkou naší psychické reality. Tento test zjišťuje hlavně ty vlastnosti osobnosti, které se výrazně projevují právě v mezilidských vztazích - důvěřivost, agresivita, obětavost, celková úroveň sociability, laskavost, negativismus, hostilita, empatie aj.
Vlastnosti testu: 125 otázek, specifikuje vztah konkrétní osoby k lidem ve svém okolí (sociabilita, stabilita, labilita, dominance, antisocialita, nedůvěra, laskavost, empatie, hostilita, agresivita, obětavost, negativismus, sebedůvěra).
Srozumitelné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 2 stránek A4.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

EQ test online - zkouška emoční inteligence
Test zjišťuje schopnost člověka vyznat se ve svých emocích, řídit je (tedy nenechat se příliš řídit jimi), orientovat se v mezilidských vztazích a utvářet zdravé vztahy s okolím. Test obsahuje velmi rozmanité úlohy; k nejblíbenějším patří obrázkové úkoly týkající se neverbální komunikace.
Vlastnosti testu: 92 otázek, z testu zjistíte hodnotu svého EQ, schopnost analyzovat řeč těla, smysl pro etické jednání a dalších vlastností. Srozumitelné a přehledné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 1,5 stránek A4.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – houževnatost, výkonová motivace (MACH test)Výkonová motivace je tah na branku - jak moc usilujete o dosažení svých cílů. Tento test zjišťuje celkovou sílu motivu výkonu, rozlišuje některé jeho složky (např. disciplinovanost, ambicióznost nebo sebedůvěru) a měří další související atribut - strach z neúspěchu.

Vlastnosti testu: 125 otázek, z testu zjistíte úroveň výkonové motivace a vaši intenzitu strachu z neúspěchu, dále vlastnosti jako sebedůvěra, pracovitost, internalita, ochota se učit, ambicióznost, disciplinovanost. Srozumitelné a přehledné vysvětlení výsledku testu (výklad zjišťovaných charakteristik) v rozsahu 2 stránek A4.


Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Test paměti online MEMREX08
MEMREX 08 je komplexní test paměti, který zjišťuje schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit informace. Zkoumá schopnost zafixovat naučené podněty, oba typy vybavování, několik typů paměti (verbální, numerickou, obrazovou a asociační) a celkový paměťový výkon.

Výsledkem je několik dílčích hodnot plus sumární Paměťový index PI.

MEMREX je špičkový test paměti, v ČR jediný svého druhu.


Test má dvě verze - A a B, které jsou plně ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu (např. po cvičení paměti) můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se výkonnost vaší paměti vyvíjí.


Váš PI bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky.

 

Test se skládá z 7 subtestů. Rozsah vyhodnocení je cca 2,5 strany A4. Test je vhodný pro populaci od 15 let.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Test mentální výkonnosti COGIT
COGIT je test nejdůležitějších psychických funkcí - otestuje pružnost a výkonnost vašeho  myšlení, jak zvládáte fungovat v časové tísni, zda se necháte "rozhodit" rušivými vlivy, vyzkouší vaši pozornost, obsahuje i položky z testů inteligence atd. Výsledkem je souhrnný Mentální index MI a několik dalších dílčích hodnot.
MI je více než IQ, protože ukazuje vaše IQ v praxi.

Test má tři verze, které jsou v zásadě ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Verze A a B jsou veřejné. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se vaše mentální výkonnost vyvíjí.
Verze C je neveřejná a slouží personálním agenturám a firmám k testování uchazečů o práci. Je o něco náročnější než veřejné verze.
Váš MI bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
Psycholožka PhDr. Michaela Peterková - kontakt

Adresa:

Nový Ples 123, 551 01

 

Mobil:

608 054 986