Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 8.6.2023, svátek slaví Medard, zítra Stanislava.

Pronásledování (stalking) lékaře, zdravotní sestry, zdravotníka pacientem - právní pohled na situaci

 

pronasledovani-stalking-lekare-zdravotni-sestry-zdravotnika-pacientem-pravni-pohled-na-situaci

pronasledovani-stalking-lekare-zdravotni-sestry-zdravotnika-pacientem-pravni-pohled-na-situaci
V řadě evropských zemí je trestným činem tzv. stalking, tedy nebezpečné pronásledování, kterým je nežádoucí a nevyžádané kontaktování jiného, ať již osobním stykem, esemeskami, nebo jiným způsobem, které kontaktovaný odmítá a vnímá je jako pro sebe nepříjemné a nebezpečné. Česká lékařská komora společně s Bílým kruhem bezpečí a některými dalšími organizacemi při tvorbě nového trestního zákoníku žádala ministra spravedlnosti Pospíšila, aby začlenil toto jednání, tzv. nebezpečné pronásledování neboli stalking, do nového trestního zákoníku.

___

___

Obdrželi jsme dopis, kterým to ministr odmítl, avšak prostřednictvím poslanců se podařilo dosáhnout toho, že tento trestný čin je součástí trestního zákoníku účinného od roku 2010. Je tedy zcela legitimní se v této situaci obrátit na Policii ČR a oznámit trestný čin. Ale co když jde o pacienta, který si vždy vymyslí nějaký důvod, proč musí lékaře nebo lékařku navštívit, a těžko mu v tom bránit nebo to považovat za trestné jednání? Kupodivu znám z praxe více případů, kdy takto nebezpečně pronásledován byl zamilovanou pacientkou lékař muž. Situace byla velmi nepříjemná
a zasahovala i do rodinného života a řešení bylo velmi obtížné; končilo psychiatrickou hospitalizací zamilované pacientky a jejím zklidněním. V opačném případě zamilovaný pacient neustále seděl v čekárně a měl potřebu navštívit svoji lékařku, která neměla možnost vyřadit ho z poskytování zdravotních služeb, protože k tomu neměla zákonný důvod a ztráta vzájemné důvěry nebyla a bohužel dosud není takovým důvodem.
V tomto případě situaci vyřešil manžel pronásledované lékařky prostředky, které bych označil jako „mimoprávní“. 

Je však třeba vědět, že i toto jednání je trestné, a pokud v něm pachatel pokračuje i přes zásah Policie ČR, případně i přes zahájené trestní stíhání, musí orgány činné v trestním řízení zajistit bezpečnost pronásledovanému a zamezit dalšímu pronásledování, ať již způsoby podle trestního řádu, nebo v případě duševní choroby prostředky podle zákona o zdravotních službách. 

 

 

Zdroj: JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK