Dobrý večer, dnes je sobota 30.9.2023, svátek slaví Jeroným, zítra Igor.

Jak postupovat když půjčuji peníze, pojmy ztráta výhody splátek, rozhodčí doložka, pokuta

pujcka_penez.jpgPrvní rada, když se někdo rozhodne půjčit peníze (nebo půjčit si peníze) zní – sepište písemnou smlouvu. Zákon sice písemnou formu u smlouvy o půjčce nepožaduje, ale v tomto případě jistota je jistota. A to jak z pohledu dlužníka, tak z pohledu věřitele – vždyť kdo by se chtěl dostat do případné důkazní nouze v soudním řízení, ke kterému může dojít?

Ten kdo půjčuje peníze se stává věřitelem. Je několik možností, jak se alespoň částečně zajistit, že bude dluh dlužníkem splácen, neboť nic není nikdy stoprocentní, snad jen smrt.

 

Ztráta výhody splátek.

Jedná se o ujednání, které je vhodné zakomponovat do smlouvy v případě, že je dohodnuto plnění ve splátkách. Je-li to totiž dohodnuto, může věřitel žádat o zaplacení celé pohledávky pro nesplnění některé splátky. Prakticky to vypadá tak, že dlužník se dostane do prodlení s jednou splátkou (měl ji např. zaplatit do 10. dne v měsíci, neučiní tak) – věřitel v takovém případě může způsobit splatnost celé pohledávky. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky. Takže upozornění, že své právo využívá, musí věřitel dlužníkovi zaslat tak, aby mu došlo nejpozději do 10. dne dalšího měsíce. Pakliže věřitel svého práva využije, znamená to, že dlužník ztrácí výhodu splátek a musí celý dluh (či to, co zbývá) splatit najednou. Věřitel se může v takovém případě ohledně celého dluhu (či jeho zbytku), obrátit i na soud.

 

Co je to smluvní pokuta.

Smluvní pokuta je institut, který více závazek utvrzuje, než zajišťuje. Zaplacení smluvní pokuty je vázáno na porušení některé povinnosti. Může se jednat např. o povinnost zaplatit včas, či povinnost jinou (třeba informačního charakteru). Tento institut je vhodný u dlužníků, kteří mají prostředky na zaplacení, ale přistupují laxně k plnění svých závazků a smluvní pokuta může být dobrým motivačním faktorem. Když však dlužník nemá dostatek prostředků a z tohoto důvodu svůj závazek neplní, smluvní pokuta způsobí, že se sice zvýší plnění, které má plnit, ale nic to nezmění na tom, že plnit nebude, jelikož žádné prostředky prostě nemá. Smluvní pokuta může být vymáhána i vedle úroků z prodlení.

 

Uznání dluhu, promlčení dluhu už za 3 roky!

Představte si situaci, kdy již reálně hrozí promlčení Vaší pohledávky (tedy dlužníkova dluhu). Půjčili jste svému známému, se kterým máte dlouhodobě dobré vztahy a nechcete je narušit nějakým soudním vymáháním dluhu. Ale už to brzy budou tři roky, kdy měl dlužník svůj dluh splnit, přičemž to stále odkládá a Vás přesvědčuje, že momentálně peníze nemá a Vy mu ochotně vyhovíte a posečkáte, neboť je to přece dobrý přítel… zamotaný kruh. Hrozí Vám však nebezpečí – možnost promlčení. Po třech letech od jeho splatnosti je pohledávka promlčena a dlužník může tohoto práva využít, u soudu námitku uplatnit a způsobit tak, že Vám soud Vaše právo nepřizná. Ale když je to tak dobrý přítel… To by přece mohl podepsat uznání dluhu. Když totiž někdo písemně uzná svůj závazek co do důvodu a výše, pak platí, že od toho okamžiku se přetrhává dosavadní promlčecí doba a začíná běžet promlčecí doba nová, desetiletá. A to už by bylo, aby v tomto čase nezaplatil. Navíc uznání lze provést i opakovaně a má ještě jednu další výhodu. V případném soudním řízení nemusíte dokazovat důvod a výši pohledávky (jestliže je ale uznáván již promlčený dluh, dochází k tomuto účinku pouze v případě, že o promlčení dlužník ví).

 

Co je to rozhodčí doložka.

Ve smlouvě si lze sjednat i rozhodčí doložku, která způsobí, že budete moci svůj případný spor z této smlouvy předložit nezávislému rozhodci, který spor rozhodne mnohdy rychleji a pro Vás s menšími náklady, nežli klasický soud.