Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 8.6.2023, svátek slaví Medard, zítra Stanislava.

Bezplatný přechod zákazníka k jinému dodavateli elektřiny, plyna a novela energetického zákona

novela-energetickeho-zakona-moznost-prestupu-zdarma-k-jinemu-dodavateli-elekriny-plynu

novela-energetickeho-zakona-moznost-prestupu-zdarma-k-jinemu-dodavateli-elekriny-plynu
Od září 2011 vešla v platnost novela energetického zákona, která posílila práva zákazníků, a energetické společnosti již vymýšlejí nové triky,jak tato práva omezit či komplikovat. Novela dala zákazníkum velmi silné právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel zamýšlí zvýšit cenu energie nebo změnit smluvní podmínky.

___
___


Zvýšení ceny za elekřinu či plyn? Zdarma přejděte jinam

Zvýší-Ii cenu, může zákazník jednoduše bez jakékoliv sankce přejít ke společnosti jiné, která mu nabídne cenu lepší. Tose pochopitelně dodavatelum energie nelíbí, a proto se teď snaží dělat vše pro to, aby zákazníkv budoucnu tak snadno změnit dodavatele nemohl. Někdy tak ale činí i způsoby, které jsou na hraně zákona.

 

Reakce dodavatelů - akční nabídky

Společnosti v současné době začaly s rozesíláním nejruznějších "mimořádných" nabídek spojených s určitou "výhodou". Podpisem nabídky se však zákazník zaváže na dobu několika let k odběru energie a v případě, že od smlouvy odstoupí, přijde o již poskytnuté výhody, které jsou mu zpětně doúčtovány. Vněkterých případech může být po zákaznících dle nejrůznějších dodatků smlouvy požadována i smluvní pokuta v řádech tisíců korun. Podobné pasáže dodatků smluv jsou nepřiměřené a v některých případech i neplatné. Společnosti by tak měly důkladně zvážit svůj marketingový postup. Spíše než různými právními kličkami by měly o zákazníka bojovat především nabídkou nízké ceny a kvalitními službami.