Dobré dopoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Jaký je rozdíl - server, portál, web, internetová stránka, prohlížeč

rozdil-co-je-to-server-web-internetova-stranka-portal-definice-vysvetleni

rozdil-co-je-to-server-web-internetova-stranka-portal-definice-vysvetleni
Ve své téměř jedenáctileté praxi při vytváření internetových stránek se setkávám dnes a denně s tím, že si lidé velmi často pletou slovo server, web, internetová stránka a portál. Jak to tedy je? Co je to web? Co je to dedikovaný a nededikovaný server? Co je to internetová stránka? Co je to prohlížeč? A co je to portál? Rozdíly vám vysvětlí následující stránka.

___
___Rozdíl mezi slovem server, web, internetová stránka, portál

co-je-to-serverCO JE TO SERVER, SERVEROVNA, CO ZNAMENÁ DEDIKOVANÝ, NEDEDIKOVANÝ

Server je silný non-stop zaplý počítač, na kterém je uloženo (hostováno) více internetových webů.
Server je v podstatě počítač který je jen o něco složitější než ten, který máte doma. Server obecně spravuje webové stránky s Internetovými prezentacemi. V závislosti na programech a nastaveních může např. automaticky odpovídat na e-maily, spravovat databáze zákazníků, Internetové obchody, DNS atd.
Serverovna je mítnost s více servery, které jsou zapojeny do sítě Internet (většinou "silným" páteřním připojením).

Služby server poskytuje klientům, což označujeme jako model klient-server (odlišné modely jsou peer-to-peer nebo friend-to-friend). Služby mohou být nabízeny v rámci jednoho počítače (lokálně) nebo více počítačům pomocí počítačové sítě (síťové služby). Lokální službou může být například obsluha připojené tiskárny, správa automatických aktualizací a podobně.

Služby, které server poskytuje v lokální síti (LAN) může být například sdílení disků, tiskáren nebo schopnost ověřit uživatele podle jména a hesla (RADIUS). Ve větších sítích, jako je Internet, servery uchovávají a nabízejí webové stránky a poskytují další služby (DNS, e-mail atd.).

Poskytování služby zajišťuje speciální program. V unixových systémech je označován jako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows pak jako služba (anglicky service), který s klientem komunikuje pomocí definovaného protokolu (SMB pro sdílení disků a tiskáren ve Windows, HTTP pro webový server a podobně).

Server je ve většině případů zapnutý non-stop, aby se mohli dostat návštěvníci internetových stránek kdykoliv.

Podle toho, jestli je server vyhrazen jen pro poskytování služeb, nebo může sloužit i uživatelům servery rozlišujeme na:
  • dedikovaný – vyhrazený pro speciální účely, bez přímého přístupu uživatelů
  • nededikovaný – server slouží uživateli zároveň jako obyčejný počítač

co-je-to-web-wwwCO JE TO WEB

Web je soubor více stránek začínající stejným názvem domény. Každý web má svou strukturu (úvod, sekce, kategorie, kontakt ad.), která je většinou přehledně uložena v Mapě webu "sitemap".
World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), volně přeloženo jako celosvětová síť vzájemě propojených (provázaných) dokumentů. Pod pojmem dokumenty si dnes již můžeme představit různá elektronická data a to od běžného textu přes obrázky (fotografie), hudbu, videa, 3D animace až po speciální programy které interaktivně reagují na naše podněty (například JAVA hry). Samotná webová stránka se skládá z několika různých druhů dat (nejčastěji grafika a text).

Dokumenty jsou umístěny na webových serverech, což jsou počítače připojené trvale k síti internetu. Každý jednotlivý dokument má svou jedinečnou adresu URL. Adresa dokumentu se skládá z jména webové stránky (a2b), domény (cz) a názvu dokumentu (co-je-web) www.a2b.cz/co-je-web. Téměř každý webový server začíná zkratkou (www).    

V češtině se slovo web často používá nejen pro označení celosvětové sítě dokumentů, ale také pro označení jednotlivé soustavy dokumentů dostupných na tomtéž webovém serveru nebo na téže internetové doméně nejnižšího stupně (internetové stránce).


Pro přenost dokumentů mezi webovým serverem a počítačem uživatele se používá protokol HTTP. Tento protokol (předpis jak se budou jednotlivá data předávat) se dnes již používán i pro přenos jiných dokumentů, než jen souborů ve tvaru HTML a výraz World Wide Web se postupně stává pro laickou veřejnost synonymem pro internetové aplikace.

Autorem Webu je Tim Berners-Lee, který jej vytvořil při svém působení v CERNu. Navrhl jazyk HTML a protokol HTTP, napsal první webový prohlížeč WorldWideWeb a koncem roku 1990 spustil první webový server na světě info.cern.ch. V říjnu roku 1994 založil World Wide Web Consortium (W3C), které dohlíží na další vývoj Webu.

 

co-je-to-internetova-stranka
co-je-to-internetova-stranka
CO JE TO INTERNETOVÁ STRÁNKA

Internetová stránka je jednotka webu obsahující texty, obrázky, formuláře apod..

Jedna stránka z komplexu, který web nabízí. Např. web www.priznaky-projevy.cz obsahuje stránku věnující se Downovu syndromu, která je umístěna už na své vlastní speciální adrese http://www.priznaky-projevy.cz/geneticke-nemoci/downuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy . Stránka může obsahovat nejrůznější informace nebo prvky - nejčastěji text, obrázek či formulář.co-je-to-internetovy-prohlizecCO JE TO INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ?

Internetový prohlížeč je program v počítači nebo mobilu umožňující prohlížení jednotlivých stránek webu umístěného na serveru.
Webové stránky mohou všichni uživatelé prohlížet pomocí webových prohlížečů. Což jsou programy určené právě pro zobrazování webových stránek (například: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera a pod.).

 

 

co-je-to-internetovy-portalCO JE TO INTERNETOVÝ PORTÁL

Portál je web čerpající informace z různých zdrojů.
Termínem portál v pojetí informačních technologií označujeme (webovou) aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem a centralizovaně informace z různých zdrojů, které uživatele zajímají nebo se ho nějakým způsobem týkají.

Portál představuje bezpečný a jednotný bod interakce s různorodými informacemi, obchodními procesy a lidmi, přizpůsobený individuálním potřebám konkrétních uživatelů.

Technicky je portál internetovou aplikací napojenou na různé datové zdroje a pracuje se s ním prostřednictvím internetového prohlížeče. Výhodou tohoto způsobu práce je možnost pracovat s portálem odkudkoliv, kde má uživatel k dispozici přijatelně rychlé internetové spojení.

Zřejmě nejznámnějším informačním portálem v ČR je www.tn.cz .