Dobré ráno, dnes je úterý 27.2.2024, svátek slaví Alexandr, zítra Lumír.

Co znamenají některé pojmy na internetu

zakladni-pojmy-internetu.jpg

zakladni-pojmy-internetu.jpg - zakladni-pojmy-internetu.jpg
Chcete vědět co je to CMS, MySQL, PHP, PostgreSQL, SEO, SPF, co je to webhosting, webmail, poštovní filtry, poštovní služby POP3/SMTP/IMAP, co si mám představit pod pojmem vedení DNS, k čemu se používá SSL (TLS), na co je AWStats, na co se používá DKIM, na co se používá DNSSEC, knihovna GD, mod_rewrite, na co se používá soubor .htaccess, k čemu se používá Zend Optimizer? Potom si pročtěte následující stránku.

___

Co je to CMS a na co se používá CMS?

CMS je systém pro správu obsahu, který umožňuje a velmi usnadňuje úpravy Vaší webové prezentace. Ovykle se tak děje z pohodlí webového prohlížeče. Ke správě obsahu nejsou zpravidla vyžadovány žádné dodatečné znalosti z oblasti webdesignu.


Co je to MySQL a na co se používá MySQL?

MySQL je relační databáze a vychází z deklarativního programovacího jazyka SQL. Velmi často se používá v kombinaci s PHP jako datové uložiště dynamicky generovaných webových stránek.

Co je to PHP a na co se PHP používá?

PHP je interpretovaný programovací jazyk, určený především k tvorbě dynamických internetových stránek. Velké množství dnes existujících webových aplikací, frameworků, CMS a různých nástrojů potřebuje pro svůj běh právě podporu jazyka PHP.


Co je to PostgreSQL a na co se používá PostgreSQL, Postgres?

PostgreSQL, často jednoduše Postgres, je objektově-relační databázový systém, který je primárně vyvíjen pro Linux resp. pro unixové systémy obecně.

Co je to SEO a na co se používá SEO?

Pojem SEO (Search Engine Optimization) zastupuje sadu zásad a doporučení, která vedou k optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (jako je např. Seznam, Google). Pro získání lepší pozice ve vyhledávačích je vhodné se zásadami SEO řidit již během vytváření či úprav www stránek. Přímým důsledkem je poté zvýšení návštěvnosti dané webové prezentace. O SEO optimalizaci se dozvíte více zde .


Co je to SPF a na co se opužívá SPF?

SPF je zkratkou pro technologii Sender Policy Framework. Snahou SPF je zabránit doručení nevyžádané pošty s falešným doménovým jménem.


Co je to webhosting?

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na veřejně přístupném serveru. Pronajímatel serveru (webového prostoru) bývá označován jako poskytovatel webhostingu. Díky této službě můžete své webové stránky umístit na Internet, kde jsou dostupné pro širokou veřejnost.


Co je to webmail?

Webmail je webová aplikace, která umožňuje uživatelům přistupovat k jejich emailovým schránkám prostřednictvím webového prohlížeče. Jedná se o alternativu ke klasickým emailovým klientům. K mailovým službám je možné využívat také Roundcube  nebo SquirrelMail.


Co jsou to poštovní filtry a na co se poštovní filtry používají?

Poštovní filtry jsou nástrojem pro určení nevyžádané pošty. Snaží se limitovat doručení SPAMu do vaší emailové schránky.


Co je to POP3, SMTP, IMAP a na co se používají tyto poštovní služby POP3, SMTP a IMAP?

POP3 je široce používáný emailový protokol, který umožňuje stáhování pošty na lokální počítač. S takto staženou poštou lze poté pracovat bez potřeby aktivního internetového připojení. Obvykle je mu přiřazen port 110 a jeho zabezpečené verzi port 995.

IMAP je další emailvý protokol, který slouží ke stahování pošty z poštovního serveru. Rozdíl oproti POP3 je možnost spravovat svojí poštu přímo na straně serveru a emaily mít tak stále k dizpozici online. Nejčastěji má přiřazen port 143 a jeho zabezpečená verze port 993.

SMTP je transportní protokol, jenž slouží k odesílání a doručování pošty. Obvykle je dostupný na portu 25 a jeho zabezpečená verze na portu 465.

Co je to "vedení DNS"?

DNS je systém poskytující důležité informace o doménách a zónách (tj. informace o tom, kam posílat pro danou doménu poštu, nebo kde v Internetu se nachází konkrétní server, kterému bylo přiděleno určité pojmenování).

Zjednodušeně lze na pojem vedení DNS nahližet jako na činnost, která vede k vytvoření, zveřejnění a údržbě databáze informací o Vaší doméně.Co je to SSL (TLS) a k čemu se používá?

SSL (Secure Sockets Layer) je protokol, který poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizací komunikujících stran.

Protokol TLS (Transaction Layer Security) je též někdy označován jako SSL v3. Stejně jako protokol SSL také TLS zajišťuje komunikujícím stranám soukromí a předchází odposlechu, falšování nebo padělání přenášených zpráv.


Co je to antispam a k čemu se opužívá?

Antispam je obvykle realizován jako samostatný podsystém běžící na serveru, který analyzuje obsah příchozích emailových zpráv a automaticky v nich rozpoznává nevyžádanou poštu (spam).

K čemu se používá a co je to antivir?

Antivir je software, který slouží k ochraně, identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software.


Co je to AWStats a k čemu se používá AWStats?

AWStats je jedna z nejpoužívanějších aplikací k vytváření vizuálních přehledů návštěvnosti vašich webových stránek. Statistiky Vám přehledně zobrazí informace o návštěvnosti stránek v podobě tabulek a grafů.

Informace ve statistikách:

 • Celkový počet všech návštěv a počet unikátních návštěv
 • Průměrná délka návštěvy
 • Měsíční, týdenní, denní a hodinové přehledy
 • Top 10 žebříček nejčastěji přistupujících:
  • Zemí a států
  • Prohlížečů
  • IP adres
  • Robotů
  • Operačních systémů
 • Top 10 žebříček hledaných výrazů a slovních spojení vedoucích z vyhledávačů na vaše stránky
 • Nejčastěji zpracovávané typy souborů (podle přípon),
 • Statistika stavových kódů (20x, 30x, 40x, 50x)  HTTP
 • Přehled přístupů na stránky (přímo, z vyhledávačů, z externích stránek)
 • Množství přenesených dat
 • ... a mnoho dalších zajímavých informací


K čemu se používá cron?

Cron je systémový proces (démon), který periodicky (nebo v určitý čas) spouští dané příkazy resp. procesy (skripty, programy apod.).


Co je to DKIM a k čemu se DKIM používá?

DKIM je bezpečnostní metoda, která se snaží bránit odesílání emailů z neidentifikovaných serverů tak, že odchozí elektronickou poštu podeposuje na straně SMTP serveru.


Co je to DNSSEC a k čemu se používá DNSSEC?

DNSSEC umožňuje zabezpečit informace poskytované na Internetu systémem DNS. Jedná se o rozšíření, které klientům využívajících DNS poskytuje ověření původu informací.

Co je to ionCube a k čemu se používá ionCube?

PHP rozšíření v podobě ionCube Loader umožňuje dekódování a spuštění některých zašifrovaných zdrojových PHP souborů. Šifrované soubory, které vyžadují pro svůj běh ionCube Loader, jsou výstupem aplikace ionCube PHP Encoder.K čemu slouží knihovna GD?

Knihovna GD se používá ke generování obrázků a práce s nimi.

Umožňuje obrázky například změnšovat a zvětšovat, otačet nebo kreslit vlastní (pomocí obrazců, přímek, atd.), a výsledek poté zobrazit na webu.K čemu slouží mod_rewrite?

Modul mod_rewrite je přepisovací engine webového serveru Apache. Tento engine zpracovává přicházející URL (adresy stránek), které klienti komunikující s webovým serverem požadují, a vyhodnocuje na základě definice uloženém v souboru .htaccess přesměrování, nastavení stavových HTTP kódů a mnohé další.


K čemu slouží monitoring?

Monitoring je služba, která zahrnuje sledování stavu poskytovaných služeb, zařízení, záloh a databází. Součástí je i reportovací systém, který například zašle upozornění, pokud se Vám začne plnit emailová schránka, nebo hrozí nebezpečí přeplnění Vaší databáze.
Monitorovací systém a včasný reporting tak předchazí nepříjemným situacím jako úplné zaplnění emailové schránky nebo databáze.


K čemu slouží přesměrování pošty?

V případě, že využíváte více emailových adres (např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), můžete pro usnadnění vytvořit přesměrování na Váš primární email (např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).  Jinými slovy se tedy jedná o vytvoření přesměrování z několika fyzických nebo virtuálních emailových adres na jeden fyzický účet.


K čemu slouží převod Internetové domény?

Převod Internetové domény využijite v případě, že chcete změnit původního registrátora své domény a přejít tak k registrátoru jinému. Častým důvodem je nižší cena, příjemnější prostředí, lepší zákaznická podpora nebo pouze centralizace správy u konkurečního registrátora.

K čemu slouží registrace Internetové domény?

Registraci Internetové domény využijete k zaregistrování Vašeho názvu (identifikace) v síti Internet (např. mojedomena.cz). Pod tímto názvem Vás poté obchodní partneři, zákazníci, přátelé nebo blízcí mohou nalézt či kontaktovat.


K čemu slouží soubor .htaccess?

Soubor .htaccess umožňuje upravovat konfiguraci webového serveru bez zásahu správce. Obvykle slouží k přesměrování (pomocí dalších součásti webového serveru, např. modulu mod_rewrite) na jiné stránky. Často se také zmíněný soubor využívá k definování lokalizovaných hlášení pro chybové stavy protokolu HTTP.


K čemu slouží v poště automatická odpověď, AutoReply?

V případě, že např. odjíždíte na dovolenou nebo na delší služební cestu, je vhodné si nastavit funkci AutoReply neboli automatickou odpověď. Toto nastavení je možné aktivovat v administraci vaší emailové schránky.

Příklad automatické odpovědi může být formulován následovně:

Dobrý den,
omlouvám se, ale od 20.8 do 27.8 jsem mimo kancelář. Váš email vyřídím jakmile to jen bude možné.
Děkuji za pochopení,
Jan Novák.


K čemu slouží Zend Optimizer?

PHP rozšíření Zend Optimizer umožňuje dekódování a spuštění některých zašifrovaných zdrojových PHP souborů. Šifrované soubory, které vyžadují pro svůj běh Zend Optimizer, jsou výstupem aplikace Zend Guard.


Na jak dlouhé období je možné si hostingové služby objednat?

Služby webhostingu lze většinou fakturovat kvartálně (3 měsíce), pololetně (6 měsíců), celoročně (12 měsíců) nebo i za delší období

Fakturační období pro internetové domény je v násobcích 12 měsíců, minimálně však 1 rok.