Dobré poledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Výše státního dluhu ČR, České republiky v Kč, dluh na 1 obyvatele

statni-dluh-ceske-republiky-hodnota.jpegČeská republika má v současnosti v porovnání s okolními zeměmi relativně nízký, ale prudce se zvyšující státní dluh. Současná výše dluhu činí okolo 39 % HDP (pro srovnání některé země EU mají až 120 % HDP, například Itálie). Dlužíme kolem 1,5 bilionu korun a je z větší části způsoben deficitními rozpočty vlády a dále pak převzetím části dluhu při dělení Československa.

___

Státní dluh ČR - informace

Státní dluh je tvořen závazky vlády, vzniká deficitním financování státního rozpočtu a je financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy (obligacemi), přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky.

Toto téma je v zemi hlavně tématem politickým, o kterém mluví velmi často pravice (tedy Občanská demokratická strana), hlavně jako nástroj kritiky levicových vlád v 90. letech a na začátku 21. století.

Levicové strany spíše porovnávají míru zadlužení s jinými, většinou více zadluženými, zeměmi a nepovažují tuto výši dluhu za znepokojující. Naopak v případě, že z dluhů je investován rozvoj státní infrastruktury (a ne na provozní výdaje státu) zadlužování vítají. Pravice naopak namítá, že je-li česká ekonomika ve fázi růstu , měly by deficity rozpočtů naopak klesat.

Česko však nebývá z EU kritizováno za výši svého dluhu, ale za tempo, kterým se dluh zvyšuje. Deficitní rozpočty v několika letech na počátku 21. století totiž překračovaly 3 % (což je maximální hranice, kterou země nesmí překročit v případě, že chce zavést jako svojí měnu euro, či již euro používá - tzv. maastrichtské (konvergenční) kritérium) míru až několikanásobně, což zemi ztížilo a zhatilo několik plánů na přijetí společné evropské měny – zatímco ještě kolem roku 2003 se počítalo s rokem 2009, reálný by snad mohl být až rok 2012, což je (spolu s Maďarskem) nejpozději ze všech zemí Střední Evropy, přijatých do EU v roce 2004.

Pro přijetí společné měny je však třeba podniknout několik kroků. Hlavním bodem je stanovení jednotného kurzu a to v současné době, kdy koruna posilovala a nyní oslabila, není příliš vhodné a tak ani rok 2012 není příliš reálný.