Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Rozdíly mezi kartami - debetní, kreditní, charge, úvěrová, elektronická, embosovaná

rozdil_typy_karet_debetni_kreditni_uverova_charge_embosovana.jpgJe tomu již několik let, co u nás banky začaly masově vydávat platební karty. Postupně se staly nedílnou součástí našeho života a u většiny běžných účtů je jich vydání téměř povinnou součástí. Ne všechny jsou ale stejné, a tak je při výběru důležité vědět, jaké druhy karet existují.

 

___

1. Debetní, kreditní, charge či úvěrová?

Prvním základním způsoben rozlišení platebních karet je tzv. způsob zúčtování, neboli cesta banky k penězům, které jste kartou utratili.

Debetní karty (debit cards) jsou pevně svázány s běžným účtem. Jejich použitím, ať jde o platbu u obchodníka anebo výběr z bankomatu, čerpáte své peníze uložené na bankovním kontu. Poté, co jste kartou provedli nějakou transkaci, odečte banka příslušnou sumu z vašeho účtu. U elektronických karet (viz. text níže) trvá zúčtování maximálně několik dní, u embosovaných i více jak týden.

Kreditní karty (credit cards) znamenají nákup na úvěr. Karta není napojena na váš běžný účet, ale na účet úvěrový. Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od banky. Ten pak musíte v dohodnutém termínu splatit. Na rozdíl od debetních karet je při vydání kreditní karty zjišťována způsobilost klienta splatit budoucí úvěr (tzv. credit scoring). Při tomto posouzení se jako jeden z hlavních ukazatelů bere čistý měsíční příjem žadatele.

Charge karty (charge cards) fungují obdobně jako karty kreditní s tím rozdílem, že vám banka na konci měsíce sestaví vyúčtování všech transakcí kartou. Vy pak musíte celý dluh jednorázově splatit v dohodnutém termínu, zpravidla do konce následujícího měsíce. Z čerpané částky vám není účtován žádný úrok.

Nákupní úvěrové karty jsou vlastně kreditními kartami vydávanými nebankovními institucemi. Od svých bankovních sester se liší hlavně v ceně karty, výši úročení a omezené použitelnosti. Patří sem OK karta, YES karta a Aura karta.

 

2. Elektronická či embosovaná

Elektronické karty jsou nejrozšířenějším typem karet u nás. Do této skupiny patří karty VISA Electron či Maestro. Jsou použitelné pouze pro transakce, které jsou online ověřeny v kartovém centru, tedy pro výběry z bankomatů a platby u obchodníků disponujících elektronickým platebním terminálem. Výhodou tohoto typu karet je nízká cena (zpravidla do 300 korun ročně), nízké poplatky za blokaci ztracené či odcizené karty a téměř nulová možnost zneužití zablokované karty. Základní nevýhodou je pak jejich omezená použitelnost - například v České republice s nimi zaplatíte pouze u poloviny obchodníků přijímajících karty.

Embosované karty poznáte podle toho, že mají veškeré údaje (číslo karty, majitel, platnost apod.) plasticky vyraženy. To umožňuje jejich použití i u obchodníků, kteří nemají elektronický terminál, ale pouze tzv. žehličku (imprinter). Platba probíhá tak, že obchodník vloží kartu do imprinteru a otiskne veškeré údaje z karty na účet, který pak zákazník podepíše. Každý obchod má nastaven tzv. floor limit, neboli výši útraty, kterou mohou jeho zákazníci provést kartou bez nutnosti platbu ověřit telefonem. Platby nad tento limit musí obchodník telefonicky ověřit. Embosované karty jsou lze použít na více místech než karty elekronické. Daní za tuto výhodu je ale vyšší cena za vydání, vedení či blokaci (resp. stoplistaci) karty a jistá možnost zneužití karty i po nahlášení její ztráty či odcizení.

 

3. Vydávající asociace a modely

Naprostá většina karet vydaných v České repbulice nese logo mezinárodní asociace VISA Int. nebo MasterCard Int. Pro použití na našem území na značce (tzv. brandu) karty nezáleží - obě mají téměř stejný počet bankomatů i obchodních míst. Pro cesty do zahraničí je výhodné informovat se v bance na to, jaký je poměr bankomatů a obchodníků přijímající danou značku. V některých zemích jsou totiž disproporce velmi výrazné. Vedle značky karty je důležitá i její třída, neboli model. Ta ovlivňuje jak cenu karty, tak i požadavky na bonitu jejího majitele a výši maximálních limitů pro platby. Čím vyšší model, tím dražší, pro lepší klientelu a s vyššími limity.

Do rodiny karet MasterCard patří elektronické karty Cirrus a Maestro, v embosované verzi se setkáte s kartami MC Standard, velmi bonitním klientům jsou nabízeny karty MC Gold. Vrcholem řady je karta World Signium, která zatím v České republice nebyla vydána.

Karty VISA zahrnují elektornické karty VISA Electron, embosované VISA Classic, pro vyšší třídu klientů pak VISA Silver a VISA Gold. Nejvyšší kartou je VISA Platinum.

Vedle uvedených dvou značek se u nás můžete setkat také s kartami Diners Club, JBC (Japan Credit Bureau) a AMEX (American Express). Ty jsou obecně určeny bonitnějším klientům a představují do jisté míry exklusivní platební nástroj.

 

4. Použitelnost karet

Domácí karty můžete využít k výběrům z bankomatů a placení v obchodech jen na území České republiky. Jsou označeny nápisem "valid only in the Czech Republic". Banky od jejich vydávání z důvodu rozmachu placení v zahraničí upouštějí.

Mezinárodní karty můžete používat jak na našem území, tak i v zahraničí. Dnes jsou téměř všechny karty vydávány jako mezinárodní.

 

5. Použitá technologie

Pro elektronické transakce jsou platební karty vybaveny jednou z těchto technologií:

Magnetický proužek - je umístěn na zadní straně karty. Jsou na něm uloženy údaje o kartě a jejím držiteli, které jsou nutné pro provedení dané platby či výběru z bankomatu. Magnetický proužek neumožňuje tak vysoké zabezpečení uložených dat jako čip, proto na něm není uložen PIN.

Čipová technologie je například ve Francii úspěšně využívána už od devadesátých let. Celosvětová migrace na čip probíhá v těchto letech. Do roku 2005 by měly být všechny elektronické karty vybaveny čipem, u embosovaných bude přechod trvat o několik let déle. Čip umožňuje díky vyššímu zabezpečení (využívajícímu dynamické šifrovací algoritmy) uložení PINu a nasazení karet pro elektronické transakce bez nutnosti ověření v centru (tzv. offline transakce).

Hybridní karty obsahují jak magnetický proužek, tak i čip. Toto řešení se používá hlavně v době přechodu z jedné technologie na druhou. V následujících letech bude většina karet vydávána jako hybridní.