Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

EPC - jak ušetřit energii ve velkém metodou Energy Performance Contracting

epc_energy_performance_contracting.jpgV současné době jsou úspory energie velmi často diskutovaným tématem nejen v odborných kruzích. Souvisí to zejména s faktem, že náklady na nákup energií se staly po jejím několikerém zdražení významnou položkou každého rozpočtu. O úspory energie se proto zajímají nejen podnikatelé, správci státního i komunálního majetku, ale i obyvatelstvo.

 

___

Realita vysokých cen energií vystřídala dobu, kdy hlavní motivací k úspoře státem dotované levné elektřiny a tepla byl spíše dobrý pocit z toho, že „šetřím životní prostředí“ než to, že bych si výrazně snižoval svůj účet za energii. Nehospodárné zacházení s energií nejenom výrazně zatěžuje životní prostředí a zvyšuje provozní náklady na veškeré lidské činnosti, ale má i rozhodující vliv na často diskutované změny klimatu a není v souladu s programem trvale udržitelného rozvoje.

Použití metody EPC (z angl. Energy Performance Contracting) je především vhodné na projekty týkající se úspor vynaložených finančních prostředků na nákup energií ve školských či zdravotnických zařízeních, při správě veřejných budov a nájemných domů, popř. domů bytových družstev nebo sportovních zařízení apod.

Možnosti úspor energie v budovách uvedených zařízení jsou velmi výrazné, mohou činit 40 i více procent současných nákladů. K naplnění záměru dosáhnout takovýchto úspor jsou však zapotřebí dva faktory, kvalifikovaný a vysoce odborný projekt, jak těchto úspor dosáhnout a finanční prostředky na pokrytí počáteční investice. Abychom mohli začít šetřit energií ve větší míře než jen používáním spořivých žárovek (což je také důležité), je nejprve nutná finanční investice do technologie zaručující úspory energie, což je při současném stavu veřejných financí často hlavní příčinou, proč nedochází k vyhledávání a realizaci úsporných opatření.

Vyřešení tohoto problému je hlavní devizou metody EPC. Firmy energetických služeb (ESCO) nabízejí svým zákazníkům, že jim odhalí možnosti úspor, navrhnou a zrealizují jim kompletní dodávku a montáž dohodnutých zařízení na klíč, zajistí finanční prostředky na výstavbu celého projektu a taktéž garantují dosažení slibovaných úspor. Tím, že firmy ESCO na sebe přebírají zodpovědnost, že projekt EPC bude generovat dostatek finančních přínosů, nemá zákazník v těchto projektech žádnou starost o to, kolik projekt uspoří a zda tak bude mít dostatek prostředků na splácení nákladů vynaložených na projekt. Metodu EPC lze tudíž popsat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, které jsou zpětně použity na splácení původní investice. Zákazník tedy po dobu trvání smlouvy splácí z dosažených úspor veškeré náklady projektu.