Dobré odpoledne, dnes je neděle 24.9.2023, svátek slaví Jaromír, zítra Zlata.

Vzor kondolence, pravidla jak správně kondolovat.

vzor_kondolence_jak_sprvne_kondolovat.jpgStránka nabízí k využití vzory kondolencí a popisuje jakým správným způsobem by se mělo kondolovat. Zmiňuje mj. co u kondolencí je a co není vhodné.

 

___

___

Pravidla jak kondolovat

Často se lidé ptají, jak by měl být napsán stručný text smuteční kondolence. Dostáváme se do situace, že obdržíme smuteční oznámení o smrti člověka, kterého známe jen vzdáleně, ale rodině bychom přesto rádi projevili soustrast.

Jak stručně formulovat slova. Je vhodné použít předtištěnou smuteční kondolenci? Stačí se pouze podepsat?

Vždy záleží na okolnostech, na našem smyslu pro uměřenost a také na tom, jak blízce se známe s rodinou zesnulého. Těžko lze uvádět univerzální text, měl by ovšem obsahovat vyjádření našich pocitů, tedy zejména lítosti nad ztrátou člověka, a rovněž osobní vzkaz pozůstalým. Z tohoto důvodu není příliš vhodné pouze podepsat předtištěný text.

Každý, kdo dostane parte, projevuje stručným, ručně psaným dopisem soustrast. Je také možno vykonat soustrastnou návštěvu nebo kondolovat osobně před obřadem nebo po obřadu zpravidla do dvou týdnů po pohřbu. Postačí jen prostá, jednoduchá slova. Písemnou kondolenci pošleme tak, aby přišla v den pohřbu. Používá se výhradně bílého dopisního papíru a nepřipisují se žádná jiná sdělení. Také se může použít krátká kondolence prostřednictvím telegramu. Naprosto nevhodné je kondolovat telefonicky.

Při účasti na pohřbu se osobně kondoluje pozůstalým. Jako projev soustrasti mnohdy stačí prosté podání ruky beze slov. Je ovšem naprosto nepřípustné hovořit o věcech, které se netýkají teto smutné události.

Dodejme ještě, že jako u všeho, i v tomto případě platí uměřenost a že stručností a zjevnou empatií docílíme více, než mnohomluvností nebo přehnanou hysterií.

 


Vzor kondolenčního textu, dopisu

 • Upřímnou soustrast.
 • Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
 • Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu. I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává. Přejeme Vám, abyste brzy překonali pro Vás tak velkou životní ztrátu.
 • Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.
 • Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. Přijměte naší upřímnou soustrast.
 • Pohaslo slunce, na věčnost šlo spát ... Upřímnou soustrast.
 • Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s Tebou (Vámi) v tuto bolestnou chvíli cítíme.
 • Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
 • Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.
 • Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
 • Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. Upřímnou soustrast.
 • Života jiskra v dáli teď uhasíná, však její teplé světlo nám v myslích a srdcích bude tepat a doutnat dál a jednou, byť byl by to sebemenší plamínek, rozžehne se a teplem svým nás opět zahřeje.
 • Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. Roky plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
 • Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.


Zdroje: pohreb.cz, ceske-kvetiny.cz, Jak se chovat ve společnosti, Ivana a Tomáš Sedláčkovi, Computer Press 2001