Příjemnou noc, dnes je neděle 11.6.2023, svátek slaví Bruno, zítra Antonie.

Svatební slib, jak probíhá svatba v kostele?

svatebni_slib_svatebni_obrad_v_kostele_prubeh.jpgSvatba v kostele má svůj půvab a je, pokud se povede, docela velkým zážitkem. Oproti rychlé a formální svatbě na radnici je těžko srovnatelná. Stránka zmiňuje text svatebního slibu v kostele a způsob, jakým obřad probíhá. Oddávajícím je jáhen nebo kněz.

 

průběh svadby svatby v kosteleOddávající kněz nebo jáhen klade po homilii nastávajícím manželům tyto otázky:

N … a N …, rozhodli jste se uzavřít manželství.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
                 Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?
                 Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete založit rodinu.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?
                 Ženich a nevěsta odpoví: Ano.


Oddávající kněz nebo jáhen vyzve ženicha a nevěstu:

Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

Ženich říká (text slibu):
Já, N …, odevzdávám se tobě, N …,
a přijímám tě za manželku.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Nevěsta říká (text slibu):
Já, N …, odevzdávám se tobě, N …,
a přijímám tě za manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Potvrzení vzájemného souhlasu novomanželů knězem:
Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním potvrzuji,
že jste řádně uzavřeli manželství.

Oddávající kněz nebo jáhen může položit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů a pokračuje:
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Žehnání a odevzdání prstenů:
Kněz žehná prsteny: V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny;
sešli na ně své požehnání,
aby byly znamením dokonalé věrnosti:
Ať tvoji služebníci N a N ustavičně plní tvou vůli
a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď: Amen.

Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci:
N …, tento prsten je znamením věrnosti.

Podobně manželka navlékne prsten manželovi. Může přitom říci:
N …, tento prsten je znamením věrnosti.