Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Poruchy chování u dětí a jejich léčba v předškolním, školním a dospívajícím věku

poruchy_chovani_u_deti_v_detskem_veku.jpgPoruchy chování mohou provázet dítě po celý jeho život, nebo také mohou být jenom reakcí buď na určitá prostředí nebo vznikají při skupinových aktivitách. K nejzávažnějším řadíme agresi k lidem a zvířatům, destrukci majetku a vlastnictví, nepoctivost nebo krádeže, vážné násilné porušování pravidel.

___

___

Základní informace a statistiky

Poruchy chování se projevují u dětí a dospívajících v 10-15 %, poměr chlapců k dívkám je cca 10:1 (od 4:1 do 12:1). Chování je základní výrazový prostředek, kterým dítě vládne a kterým komunikuje se svým okolím. Čím je dítě mladší, tím menší je rejstřík výrazových prostředků, který má k dispozici (např. novorozenec dokáže křičet, roční dítě se vyjadřuje slůvky, dvouleté má již k dispozici jednoduché věty, abstraktní myšlení se rozvíjí až daleko později). Ale ani školák ještě plně nedokáže vyjádřit své prožitky a pocity slovy a k jejich sdělení používá jednání, chování. Dítě je divné, může i dlouhodobě „zlobit“.

 

Projevy a příznaky dle věkových kategorií


U předškoláků - nesoustředěnost, emoční labilita, afektivní dráždivost, rychle se měnící (pláč, křik), neklid, vznětlivost se střídají s apatií, nechutenství, poruchy spánku, odmítání hry,

U mladších školáků - odpor k učení, labilita, nejistota, podrážděnost, útlum střídaný s hyperaktivitou, noční pomočování, okusování nehtů, noční děsy, sociální nekomunikace

U starších školáků - Nesoustředivost, hloubavost, nevýpravnost, sklíčenost, nejistota, kolísání nálad, myšlenky na smrt, snížení aktivit nebo naopak vznětlivost, bolesti hlavy, zažívací potíže, sociální izolace

U dospívajících
- Poruchy koncentrace pozornosti, selhávání ve škole, negativní myšlenky, suicidální úvahy, anxieta, pláč, pocity beznaděje, nudy, velmi rychlé střídání nálad, prchavost stavů oproti dospělým, smutek střídaný impulsivitou, iritabilitou, mohou být poruchy myšlení a vnímání, ztráta energie střídaná s neklidem, somatické potíže (únava, změny hmotnosti, poruchy spánku, bolesti hlavy), špatné sociální fungování, odmítání kontaktů, ale strach být sám, promiskuita, zneužívání psychoaktivních látek, impulsivita.

 

Léčba

U všech poruch chování se léčba skládá z psychoterapie dítěte i rodiny psychologem s delší praxí a dále z podávání léků a potravinových doplňků. Léky podává lékař, potravinové doplňky si rodiče mohou koupit sami v lékárně nebo je dodávat ve stravě.

Jako klíčové se jeví vitamíny nezbytné k rozvoji mozku, a to vitaminy B1, B6. K „uklidnění“ dítěte používají pedopsychiatři kromě léků i magnesium lacticum (hořčík).