Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Děti a internet - rizika a klady internetu, desatero pro rodiče

dite_a_internet_rizika.jpgInternet je pro dítě obrovským zdrojem nejrůznějších informací, ale také pro ně může být rizikem. Neberte internet jako něco špatného, ale současně nebuďte naprosto benevolentní. Domluvte si s dítětem jasná pravidla, která nesmí porušit a informujte ho včas o tom, co smí a co nesmí.
___
___
  1. Poznávejte internet spolu s dětmi - pokuste se nalézt zajímavé stránky, možná spolu s dítětem najdete pozitivní vztah k bádání na internetu, který vám usnadní sdílet kladné i záporné zkušenosti.
  2. Dohodněte si pravidla používání internetu - týkat se mají například používání osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail), chování k ostatním (chat, e-mail), či vhodnosti jednotlivých webových stránek.
  3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů - mnoho stránek pro děti požaduje registraci pro přístup k jejich obsahu. Dítě by nemělo nikomu dát své jméno, telefon nebo fotku bez vašeho souhlasu.|
  4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým "kamarádem" - je důležité, aby děti nechodily samy na schůzky s cizími lidmi, které poznaly na internetu. V každém případě by rodiče měli předem takovou schůzku povolit.
  5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu - většina dětí užívá internet k obohacení svých znalostí. Ne všechny informace jsou však správné. Naučte své děti jak je ověřovat porovnáním alternativních zdrojů na stejné téma.
  6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovému bádání svého dítěte - dítě se může náhodou dostat na webové stránky určené dospělým. Pokud takové stránky vyhledává úmyslně, uvědomte si, že je pro ně přirozené být zvídavé. Zkuste to využít k rozhovoru o jejich obsahu.
  7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný - lze tím předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie či pokusy lákat děti prostřednictvím chatů a e-mailů.
  8. Posilujte dodržování etikety - netiketa (netiquette) je soubor neformálních pravidel chování na internetu a co preferuje, abyste ho byli schopni vést. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a co tam dělá.
  9. Poznávejte, jak dítě používá internet - je třeba vědět, jak se vaše dítě chová na internetu a co preferuje, abyste ho byli schopni vést. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a co tam dělá.
  10. Pamatujte, že kladné stránky internetu převažují nad zápornými - internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvědavé a odhalovaly všechny jeho možnosti.