Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Revize komínu a kontrola s čištěním není totéž - jaký je rozdíl?

revize-kominu-a-kontrola-s-cistenim-neni-totez-jaky-je-rozdil

revize-kominu-a-kontrola-s-cistenim-neni-totez-jaky-je-rozdil
Možná že máte stejně jako já velký zmatek kolem revizí komínů a kontroly a čištění komínu. Byť si skoro všichni lidé (doteď i já) myslí, že jde o totéž, není to totéž. Revize komínu se dělá jen při zprovoznění komínu, změně paliva, změně kotle, požáru komínu nebo vzniku trhlin. Kdežto každý rok musíme mít kontrolu a čištění spalinových cest. Jde tedy o 2 různé věci. Zatímco na zprávě o kontrole a čištění komína stačí obyčejné razítko, u revize komína musí být kulaté razítko odborně způsobilé osoby. 

___

___

 

Revize komína - o co přesně se jedná?

Mnoho zákazníků kominíků si plete pojem revize komína s pravidelnou roční kontrolou dle NV č.91/2010 Sb.Co přesně se po pojme revize komína skrývá?
Ve zkratce se jedná o kompletní kontrolu celé spalinové cesty - komína před uvedením nového spotřebiče nebo komína do provozu. Výstupem této kontroly jsou tzv.revizní zpráva a technická zpráva. Revizní zpráva, respektive revizní zpráva spalinové cesty a technická zpráva musí obsahovat náležitosti, které jsou popsány v nařízení vlády (NV) č. 91/2010 Sb. 

Revize komínů (revize spalinových cest) se provádí:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalaci spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě

 

Vzor revizní zprávy spalinové cesty podle NV č. 91/2010 Sb.
vzor revizni zpravy spalinove cesty
Vzor technické zprávy spalinové cesty podle NV č. 91/2010 Sb.
 vzor obsahu technicke zpravy
 
Celé znění nařízení vlády č. 91/2010 si můžete stáhnout ZDE.
 
 
 

Kontroly komínů a jejich čištění

Dnem 1.1.2011 nabylo účinnost Nařízení vlády č. 91/2010, dle kterého je majitel, správce či uživatel budov včetně rekreačních objektů povinen v předepsaných lhůtách zajistit kontrolu a čištění komínu prostřednictvím odborně způsobilé osoby/firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví

Kontrola spalinové cesty - komínu se provádí:

 • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce,
 • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu,
 • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými
 • a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • posouzením jejího stavebně technického stavu.
O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2, nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. 
Čištění spalinové cesty - komínu svépomocí je možné pouze u spalinové cesty sloužící k odvodu spalin od spotřebičů na tuhá paliva do výkonu 50 kW. 
 
Celé znění nařízení vlády č. 91/2010 si můžete stáhnout ZDE.

lhuty pro kontroly a cisteni