Dobrý podvečer, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Jak vybrat čerpadlo nebo domácí vodárnu - návod, tipy, rady, zkušenosti

jak_vybrat_cerpadlo_domaci_vodarnu_navod_tipy_rady_schema_zapojeni.jpgNíže uvedený postup Vám pomůže při výběru vhodného druhu a typu čerpadla a s přepočtem různých jednotek průtoku čerpané kapaliny. Vysvětlí vám také, co je to dopravní výška, sací výška, výtlačná výška, délka potrubý, tlaková rezerva.

___

Hlavními parametry čerpadla jsou:

- Průtok. Užitečný objem přepravované kapaliny na výtlačném hrdle za časovou jednotku.
- Dopravní výška. Užitečná energie předaná každému kilogramu kapaliny.
- Pohon čerpadla.

Před výběrem a objednáním čerpadla musíte vědět:

- Požadovaný průtok čerpané kapaliny a jemu odpovídající minimální dopravní výšku.
- Druh čerpadla.
- Typ čerpadla.

Určení těchto hodnot Vám může provést odborník nebo si ho pomocí níže uvedeného postupu můžete provést sami.
Při připojení čerpadla je třeba dodržet k zajištění jeho bezproblémového provozu důležité zásady. Je také nutno pamatovat na jeho ochranu proti chodu na sucho.

 

Krok č. 1 - stanovení průtoku čerpané kapaliny

Průtok vody (kapaliny) v m3/hod. (l/min. nebo l/s) se stanoví podle účelu použití čerpané kapaliny a počtu připojených odběrných míst. V případě použití pro zásobování pitnou vodou (např. domácí vodárny) se pro běžnou domácnost považuje za optimální 3 m3/hod. (2 až 4 m3/hod.). Při zalévání se použije hodnota uvedená dodavatelem postřikovače nebo množství cca 1,5 m3/hod. na jeden postřikovač. Při přečerpávání vody se zjistí požadovaný průtok tak, že se přečerpávaný objem kapaliny v m3 vydělí počtem minut, za který má být přečerpán, a vynásobí číslem 60. Např. při požadavku přečerpání objemu 1,5 m3 do 5 min. musí být min. průtok čerpadlem 18 m3/hod. (1,5 : 5 x 60).
Přepočet jednotek průtoku si můžete provést na stránce PŘEPOČET JEDNOTEK PRŮTOKU .
Nyní znáte první důležitý parametr - minimální průtok.

V případě čerpání vody ze studny nebo vrtu je důležité znát jeho vydatnost v m3/hod.
Pokud je větší jak čerpaný objem v m3/hod., je vše bez problémů.
Pokud je menší, dojde po určité době provozu čerpadla k poklesu hladiny až na úroveň sacího koše nebo sání ponorného čerpadla. Z toho důvodu je třeba vždy porovnat předpokládanou spotřebu s vydatností studně/vrtu a zásobou vody v ní, která se vypočítá vynásobením její plochy výškou hladiny. Na zajištění většího objemu vody, např. na zalévání, lze použít zásobní nádrž, do které se voda bude průběžně postupně po malých objemech přečerpávat. Z ní se teprve bude čerpat do rozvodu k místům spotřeby.

 

Krok č. 2 - určení dopravní výšky

Množství čerpané kapaliny čerpadlem je ovlivněno jeho zapojením, zejména délkou a průměrem sacího potrubí, výškovým rozdílem od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu čerpané vody, délkou a průměrem výtlačného potrubí (hadice), výškovým rozdílem mezi nejvyšší úrovní posledního odběrného místa a čerpadlem.


Přibližný a přesný výpočet dopravní výšky si můžete provést na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY. Přesný výpočet doporučujeme provést zejména v případech, kdy se uvažuje na rozvod/dopravu vody dlouhé potrubí/hadice a kdy je třeba dosáhnout požadovanou hodnotu tlaku. Sečtením sací a výtlačné výšky dostaneme dopravní výšku. Čerpadla umístěná pod hladinou nemají žádnou sací výšku, výtlačná výška se rovná dopravní.


U přesného výpočtu se do jednotlivých políček označených černou barvou a šedivým stínováním místo "0" doplní Vaše skutečné provozní hodnoty (čerpaný průtok kapaliny, délka potrubí, vnitřní průměr potrubí, výškový rozdíl, počet armatur a požadovaný tlak na konci výtlačného potrubí) a program provede výpočet. V některých šedivě stínovaných políčkách jsou již uvedeny hodnoty odpovídající vodě. Modrou barvou jsou označena políčka s vypočítávanými parametry.


Pro přibližný výpočet dopravní výšky platí následující pravidla:
- 10 m horizontálního potrubí odpovídá cca 1 m sací nebo výtlačné výšky – svislé potrubí (orientační přepočet ztrát tlaku pro ležaté potrubí DN32). Pokud má potrubí sklon, pro určení dopravní výšky se neuvažuje a pro výpočet se použije jeho celková délka.
- 10 m sací nebo výtlačné výšky odpovídá tlaku cca 0,1 MPa (tj. 1 bar, 1 Atm). Přesná hodnota je 1 m dopravní výšky odpovídá tlaku 0,098 baru.
Dále si musíte určit požadovaný tlak na konci výtlačného potrubí (poslední odběrné místo na nejvyšší úrovni). Např. tlaku 0,25 MPa (2,5 barů, 2,5 Atm.) odpovídá dopravní výška 25 m (ve vodovodním potrubí bývá tlak 0,2 až 0,3 MPa). Pokud tento nebo jiný tlak chcete dosáhnout na konci výtlačného potrubí (hadice, rozvod pitné vody, ...), musíte k vypočítané dopravní výšce přičíst hodnotu odpovídající tomuto tlaku, v našem případě 25 m plus rezervu na tlakové ztráty způsobené armaturami, koleny, atd. instalovanými v potrubí.
Nyní znáte druhý důležitý parametr - minimální dopravní výšku.

 

Krok č. 3 - výběr druhu čerpadla

Pokud druh znáte nebo ho budete vybírat např. na základě ceny, můžete tento krok vynechat.

Na základě fyzikálních zákonů mohou povrchová čerpadla čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Z tohoto důvodu je nutné při překročení této hodnoty použít ponorná čerpadla.

 

Odstředivá povrchová čerpadla - při zavodněném sacím potrubí je max. sací výška od 4 do 6 m. V tomto případě musí být sací potrubí osazeno zpětnou klapkou a voda nesmí obsahovat nečistoty, které by mohly způsobit netěsnost klapky (voda by pomalu vytekla a při zapnutí čerpadla by došlo z důvodu chodu "na sucho" k jeho poškození). Počet stupňů oběžných kol v čerpadle zvyšuje jeho dopravní výšku.
Použití: Pitná voda, čistá užitková voda, voda s obsahem nečistot, ...

 

Odstředivá povrchová s magnetickou spojkou - neobsahují ucpávku.
Použití: V průmyslu při čerpání chemicky agresivních kapalin bez obsahu kovových nečistot.

 

Odstředivá samonasávací povrchová čerpadla - na základě fyzikálních zákonů mohou povrchová čerpadla čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Pokud je tedy výška mezi sáním a hladinou vody větší jak 7,5 m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, musíme použít čerpadla ponorná.
Použití: Pitná voda, čistá užitková voda, studny, domácí vodárny,  ...

 

Ponorná odstředivá - některá mají tvar protáhlého válce o malém průměru, aby se dala spustit do vrtané studny. Mohou se však v závěsu na lanku spustit i do běžné kopané studny. Ve výtlaku bývá osazena zpětná klapka zabraňující vytečení vody po zastavení čerpadla. Pro čerpání závlahové vody ze sudů a nádrží lze použít nejmenší ponorná čerpadla s plochým dnem.
Použití: Při čerpání ze studní nebo vrtů bez omezení hloubky, pitná voda, čistá užitková voda, domácí použití, vyprazdňování rybníčků a bazénů, pro fontány a jiné odčerpávání v domácnostech a zahradách, kopané a vrtané studny, domácí vodárny rod. domů a chat, pro postřik a zavlažování zahrádek, hřišť.

 

Domácí vodárny - soubor zařízení (čerpadlo, tlaková nádoba, regulátor tlaku, zpětná klapka) sloužící k zásobování pitnou vodou. K automatickému spuštění čerpadla dochází při poklesu tlaku pod určitou nastavenou hodnotu. Maximální tlak bývá kolem 0,3 MPa (jako v běžném vodovodu) a po jeho dosažení nebo v některých případech po ukončení odběru se čerpadlo automaticky vypne. Výkon vodárny je vždy dán výkonem použitého čerpadla. Velikost tlakové nádoby ovlivňuje pouze četnost jeho spínání (čím větší, tím delší) a navrhuje se podle počtu odběrných míst a četnosti odběrů (čím větší počet, tím větší objem). Na čerpání se může použít čerpadlo odstředivé, odstředivé samonasávací, odstředivé ponorné, vřetenové ponorné.
Pokud nám vadí kolísání tlaku při odběru vody, použijeme čerpadlo doplněné elektronickým tlakovým spínačem nastaveným na určitý tlak. Jakmile klesne tlak v systému, automaticky se zapne čerpadlo. Pokud dojde k zastavení odběru vody, dojde k samočinnému zastavení chodu.
Vodárny lze objednat ve formě kompletu (nabídka DOMÁCÍ VODÁRNY) nebo je možno si je sestavit z jednotlivých částí (nabídka jednotlivých druhů čerpadel, PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRO ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA, TLAKOVÉ NÁDOBY). Užitečné informace o sestavení domácích vodáren najdete na stránce JAK SI SESTAVIT DOMÁCÍ VODÁRNU.
Použití: pitná voda, čistá užitková voda.

 

Ponorná odstředivá kalová - jejich konstrukce umožňuje jejich použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti. Některé typy jsou vybaveny vířičem, který při čerpání míchá obsah nádrže a tím zamezuje usazování nečistot.
Použití: Pitná voda, čistá užitková voda, znečištěná voda, čerpání vody ze studní, bazénů, sudů, čerpání špinavé vody z praček, sprch a dřezů umístěných ve sklepních částech domů do kanalizace, vyčerpávání zaplavených sklepů. Nesmí se použít pro čerpání splaškové vody.

 

Ponorná odstředivá kalová s řezacím zařízením (s noži) - jejich konstrukce umožňuje jejich použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti včetně dlouhovláknitých.
Použití: Zejména pro čerpání splaškové vody ze septiků a žump, čerpání vody ze studní, bazénů, sudů, sklepů.

 

Ponorná vřetenová - princip čerpání spočívá v otáčením nerezového šneku pomocí elektromotoru v gumovém statoru. Jejich předností je velká výtlačná výška. Nevýhodou je vysoká pravděpodobnost zničení hydraulické části čerpadla při chodu na sucho (bez vody) nebo při zavřeném výtlačném potrubí a snížení životnosti při čerpání kapaliny s obsahem abrazivních nečistot.


Použití: Při čerpání z větších hloubek jak 8 m, pitná voda, čistá užitková voda, studny, domácí vodárny rod. domů a chat, pro postřik a zavlažování zahrádek, hřišť.

 

Ponorná elektromagnetická vibrační čerpadla - místo elektromotoru mají elektromagnet, který podle frekvence střídavého napětí v rozvodu elektřiny přitahuje ocelovou kotvu uloženou v gumě a vhání vodu do potrubí. Předností je dopravní výška až 40 m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot, malý maximální průtok a omezená doba provozu.
Použití: Pitná voda, čistá užitková voda, studny.

 

Automatické tlakové stanice (ATS) - soubor zařízení (čerpadlo, tlaková nádoba, regulátor tlaku, zpětná klapka) sloužící k zásobování pitnou vodou. Jedná se vlastně o domácí vodárny s větším výkonem.

 

Oběhová - jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotlakých soustavách. Oběhová čerpadla pro otopné systémy musí splňovat mnoho požadavků: dlouhá životnost, bezobslužný a bezhlučný provoz, malá spotřeba elektrické energie, příznivý poměr výkon/cena, možnost změny otáček. V moderních otopných soustavách zajišťují úsporný provoz regulační systémy pracující v závislosti na povětrnostních podmínkách a termostatické ventily umožňují ve vytápěných místnostech udržovat požadovanou teplotu. Regulační přístroje při své činnosti mění hydraulické podmínky v dané soustavě. Neregulovaná čerpadla nemohou na tyto výkyvy reagovat a běží stále na plný výkon. Proto se používají stále častěji čerpadla s regulací.
Použití: Soustavy teplovodního ústředního vytápění a klimatizace.

 

Sudová - čerpadla určená k čerpání kapalin např. z transportních sudů a kontejnerů. Sudové čerpadlo odstředivé nebo vřetenové pro čerpání vysoce viskózních látek si můžete vybrat podle jeho použití z nabídky SUDOVÁ ČERPADLA nebo si ho sestavit z komponent. Při skládání z jednotlivých částí doporučujeme začít od čerpadlového nástavce, jehož materiálové provedení musí odpovídat charakteru čerpaného média. Sudová nerezová čerpadla Vám nabízíme i v provedení Ex a v hygienickém provedení podle 3A.
Kompletní čerpadlo (nabídka SUDOVÁ ČERPADLA) se skládá z čerpadlového nástavce, komutátorového motoru (pohonné jednotky), hadicového nástavce a případně dalšího příslušenství (nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRO SUDOVÁ ČERPADLA), které svým materiálovým provedením (nerez, hliník, polypropylen, PVDF) odpovídají doporučenému použití. Pouze u provedení F404 z polypropylenu (PP) se jedná o konkrétní typ čerpadla (není v prospektové dokumentaci, protože se dodává pouze do ČR). U každého materiálového provedení jsou uvedeny sestavy odpovídající různým délkám čerpadlových nástavců s max. ponorem 0,7 m, 1 m a 1,2 m podle použití (1,2 m je vhodný pro přepravní kontejner).
Čerpadlové nástavce lze kombinovat s různými motory, podrobnosti jsou uvedeny v nabídce. K dispozici je bohaté příslušenství (např. univerzální držák, šroubení do sudu, patní sítko, hadice, rychlouzavírací pistole, průtokoměr), které najdete v nabídce PŘÍSLUŠENSTVÍ/PRO SUDOVÁ ČERPADLA a v nabídce HADICE a PRŮTOKOMĚRY.


Čerpadlové nástavce v provedení "z" jsou určeny zejména pro vyšší výtlačné výšky, případně při čerpání viskóznějších látek.


V případě čerpání viskózních kapalin doporučujeme používat rychlouzavírací pistole (zejména u vřetenových čerpadel) pouze ve výjimečných případech a vždy společně s přepouštěcím ventilem.
Při čerpání nevýbušné kapaliny ve výbušném prostředí nebo hořlaviny se podle charakteru kapaliny vybere vhodný čerpadlový nástavec a k němu motor určený do výbušného prostředí označený "Ex" a uzemňovací kabel.


Pokud máte vyzkoušeno pro Vaše použití jiné materiálové provedení, než které je doporučeno v naší nabídce, můžete si ho samozřejmě také objednat - ale na vlastní riziko.
Sudová čerpadla lze po doplnění průtokoměrem také s výhodou použít na odměřování (dávkování) požadovaného objemu.


První možností je ruční dávkování. Po zapnutí čerpadla pracovník sleduje načerpaný objem na průtokoměru, po dosažení požadované hodnoty vypne čerpání (stejný princip jako tankování pohonných hmot do automobilu). V tomto případě je třeba k čerpadlu dokoupit vhodný průtokoměr a připojovací kus rovný. Průtokoměr je napájen z lithiové 3 V baterie (trvanlivost asi 2 roky - podle četnosti použití)
Druhou možností je automatické dávkování předem nastaveného objemu v průtokoměru. Na průtokoměru se navolí požadovaný objem, tlačítkem START/STOP se zapne systém, který po nadávkování předvoleného objemu automaticky vypne. Dávkování je možno opakovat neomezeně podle potřeby nebo zvolit z paměti jinou uloženou dávku nebo zadat novou dávku. V tomto případě je třeba k čerpadlu dokoupit průtokoměr, připojovací kus rovný k průtokoměru, zesilovač FSV 100 a kabel 0,5 m mezi motor čerpadla a zesilovač průtokoměru. Průtokoměr je napájen síťovým kabelem (součást dodávky) ze sítě 220 V / 50 Hz. Motor je následně napájen z průtokoměru kabelem. Zesilovač se dodává již zabudovaný v objednaném průtokoměru.
Vyhodnocovací elektronika může být umístěna na průtokoměru nebo integrována ve stáčecí pistoli. V tomto případě se technické řešení sestává z průtokoměru (standardní průtokoměr) a stáčecí pistole. Elektronika z průtokoměru je demontována a osazena na pistoli, propojení je provedeno řídícím kabelem. Průtokoměr se osadí na čerpadlo nebo potrubí, dále se nasadí hadice (nebo potrubí), na konec se připojí stáčecí pistole (mat. proveden PP, PVDF, Hliník, Mosaz, Nerez) a elektronika se do ní osadí.
Použití: přečerpávání roztoků (slabé a koncentrované kyseliny a zásady, různá činidla, rozpouštědla, hořlaviny, ropné látky,  ...).

 

Membránová čerpadla poháněná tl. vzduchem - dodávají se v materiálovém provedení hliník, litina, 316 nerez ocel (SS), PP, PVDF, Hastelloy C, Acetal a velikosti od 1/4" do 4". Jsou samonasávací, mají možnost běhu nasucho a regulace výkonu. Jsou poháněná tl. vzduchem, který nesmí obsahovat vodu v kapalné formě (je doporučena instalace vymražovacího zařízení). Při čerpání vznikají rázy, jejichž intenzita stoupá s velikostí čerpadla. Doporučujeme je eliminovat pružným připojením sacího a výtlačného potrubí, např. hadicí. Spotřeba vzduchu je uvedena v PARAMETRECH. Přibližný odhad spotřeby lze provést podle následujícího postupu, při kterém se vychází ze skutečnosti, že membránové čerpadlo má přibližně tl. ztrátu 0,5 baru a k jeho rozběhu je třeba min. tlak 2 bary (při kterém se dosáhne tlak/dopravní výška 1,5 baru/15 m). Spotřeba nasátého (atmosférického) vzduchu je cca 3x větší než čerpaný objem v m3/hod. nebo spotřeba tl. vzduchu o tlaku o 0,5 baru větším než tlak na výtlaku čerpadla je rovna čerpanému objemu v m3/hod. (např. při průtoku kapaliny 5 m3/hod. a tlaku 6 barů /dopr. výška 60 m/ je spotřeba tl. vzduchu 5 m3/hod. o tlaku 6,5 baru).


Materiálové provedení je uvedeno u každého typu v pořadí: Těleso-sedlo-koule-membrána.
V případě čerpání abrazivního media doporučujeme ke snížení opotřebení ventilových sedel použití nerezových sedel ventilu a dodatečných ventilových zarážek do potrubí (4 ks/čerpadlo), případně zvýšení dimenze čerpadla, aby se snížila celková průtočná rychlost.
Číslo za písmeny VA označuje vnitřní světlost připojení v mm. Čerpadla VA15 a VA20 mají stejný výkon, liší se pouze připojením (VA15 - vstup/výstup 15 a 20 mm, VA20 - vstup/výstup 20 mm).
Pro všechny kapaliny dodávané v přepravních kontejnerech lze použít materiálové provedení PP-PP-TF-TF, popř. ETT pro řadu ALMATEC.


Připojení: Pro plastové provedení od VA25 výše jsou použity příruby odpovídajících velikostí s výstupem do boku (příruba je dle ANSI, avšak s oválnými dírami, tudíž je možno připojit protipřírubu dle DIN PN 10). Pro kovová provedení je vždy použit vnitřní závit - standardně BSP závit (tedy běžný válcový G závit). Na vzduch je vždy použit závit MPT (tedy kuželový - standardní šroubení válcové - tedy G, je možno do něho zašroubovat - přední část závitu jde zcela volně, přibližně od poloviny je již velmi "těsný" a je třeba vyvinout přiměřeně větší sílu - ale je třeba dát pozor, aby nedošlo k prasknutí.
V případě problému s čerpadlem doporučujeme odpojit sací a výtlačné potrubí a zapnout čerpadlo. Pokud po přiložení ruky na výtlak čerpadlo čerpá vzduch, je v pořádku, a problém je někde jinde. Pokud čerpadlo běží ale nečerpá, je třeba odstranit nečistotu z prostoru sedla u koule (netěsnost ventilů).


K čerpadlu doporučujeme objednat jako příslušenství:
- Regulátor tl. vzduchu (regulace 0,5 až 10 bar - nastavení výkonu, manometr, filtr, kryt) - 1 ks.
- Ruční uzavírací kulový kohout (na tl. vzduch) - 1 ks.
- Spojovací šroubení mezi regulátorem a kohoutem - 1 ks
.- Rychlospojka přímá - rychlospojka G 1/2 - průměr hadičky 1 ks a rychlospojka G odpovídající kohoutu - průměr hadičky 1 ks.
- Hadice modrá polyamidová - 3 m.
- Solenoidový ventil - 1 ks (v případě elektrického ovládání chodu), v případě objednání zvýšit počet rychlospojek (rychlospojka G odpovídající ventilu - průměr hadičky) o 2 ks.
- Snímač zdvihů - 1 ks (pro kontrolu chodu nebo dávkování).
Použití: Pro čerpání chemicky agresivních kapalin, abrazivních suspenzí, rozpouštědel. V případě čerpání hořlavin (výbušné prostředí) je nutné k čerpadlu připojit uzemňovací kabel. Z důvodu vytvoření statického náboje je potřeba udržovat čerpadlo v zaplaveném stavu. Při čerpání těkavých látek musí být trvale přítomna obsluhující osoba.

 

Dávkovací elektromagnetická čerpadla - pohon kapaliny je prostřednictvím zdvihového magnetu. Nastavení dávkovacího výkonu se provádí nastavením frekvence a délky zdvihu membrány.
Technické vlastnosti:
- Jednoduchá obslužnost .
- Řízení mikroprocesorem.
- Bezúkapová.
- Vysoká přesnost dávkování.
- Odolný plastový plášť.


Dávkovací čerpadla membránová - bezúkapová objemová čerpadla s kmitavým pohybem pro dávkování do 4 000 l/h.
Technické vlastnosti
- Bezúkapová.
- Nejvyšší přesnost dávkování.
- Odolná běhu na sucho.
- Velmi kvalitní materiály.
- Bezobslužný dlouhodobý provoz.
- Vysoká provozní spolehlivost.
Použití: Kapalná média s agresivními, abrazivními, radioaktivními, viskozními vlastnostmi, jedovaté nebo silně zapáchající.

 

Krok č. 4 - určení typu čerpadla

Nyní znáte nejen potřebný průtok čerpané kapaliny při stanovené dopravní výšce odpovídající Vašemu použití (pracovní bod) ale i druh vhodného čerpadla. Při výběru je třeba nalézt jeden nebo více typů čerpadel, u kterých se Vámi požadovaný průtok a jemu odpovídající dopravní výška pohybuje v pracovním rozsahu, který je daný jeho charakteristikou. Optimální použití čerpadla je v případě, kdy se jeho pracovní bod daný souřadnicemi hodnot průtoku a dopravní výšky nachází nejblíže ke středu této charakteristiky. Pokud bude v okolí max. hodnot tlaku nebo průtoku, bude se čerpadlo nadměrně opotřebovávat a výrazně se zkrátí jeho životnost.
Doporučujeme při výběru také zohlednit, jak často a jak dlouho bude čerpadlo používáno. Pro občasné použití se doporučují plastová čerpadla, pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla. Se stoupající cenou stoupá i úroveň materiálového provedení.
Většina čerpadel je dodávána v provedení 230 V a 400 V. Pokud máte k dispozici přípojku 400 V, je toto provedení většinou levnější.
Při výběru můžete použít následující postupy:
Nabízíme Vám použití naší služby POMOCNÍK – VÝBĚR ČERPADLA. Po zadání hodnot průtoku a dopravní výšky Vám doporučí z naší nabídky typy vyhovující Vašim podmínkám a seřadí podle vhodnosti.
Důležité upozornění: Před objednáním čerpadla na základě provedeného výběru pomocí tohoto programu je nutné provést kontrolu jeho parametrů a materiálového provedení s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny a umístění čerpadla.
Další možností je použití Hledání podle parametrů .
V případě nejistoty můžete použít naší službu POMOCNÍK - VÝBĚR BEZ RIZIKA .

Poslední možností je výběr přímo z konkrétní nabídky vybraného druhu čerpadel.
Nyní máte vybraný jeden nebo více typů čerpadel.

U každého čerpadla jsou většinou dvě záložky obsahující jeho POPIS a jeho PARAMETRY. Pokud je uveden text INFO a NÁVOD, po kliknutí na něj se Vám zobrazí odpovídající dokument (prospekt a návod s důležitými informacemi výrobce o jeho vlastnostech, doporučených možnostech použití a pokyny pro jeho zapojení). Některá z těchto částí dokumentace obsahuje mimo jiné i jeho charakteristiku. Křivka zobrazuje závislost dopravní výšky H (svislá osa) na čerpaném průtoku Q (vodorovná osa). To znamená, že u každého čerpadla si z této křivky můžete zjistit průtok při zvolené dopravní výšce nebo dopravní výšku při daném průtoku. Současně udává i pracovní oblast čerpadla, v které by se mělo používat. Při provozu mimo rozsah hrozí jeho poškození a výrazné zkrácení jeho životnosti. Pokud v ní Vámi určenému průtoku čerpané vody odpovídá stejná nebo větší dopravní výška než stanovená, splňuje tento typ Vaše požadavky. Před objednáním čerpadla je nutné provést kontrolu jeho parametrů a materiálového provedení s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny a jeho umístění.
Příklad získání informací o dopravní výšce a průtoku z charakteristiky odstředivého čerpadla (závislost dopravní výšky na průtoku kapaliny při konstantních otáčkách).

Připojení čerpadla

Průměr sacího potrubí nesmí být menší než průměr sání čerpadla, max. stejný. Sací potrubí musí být vyspádováno od čerpadla k sání, aby se v něm nemohly tvořit vzduchové "kapsy".
Průměr výtlačného potrubí by měl být stejný jako průměr výtlaku čerpadla.
Pokud se provede snížení průměru sacího a výtlačného potrubí, dojde ke snížení jeho výkonu vzhledem k hodnotám uvedených výrobcem.
V případě použití čerpadla s motorem na třífázový proud (400 V) je nejdříve třeba zjistit, zda je k dispozici přípojka.
V případě použití hadice na sání čerpadla musí být použito provedení s vyztužením, aby se podtlakem sání neseškrtila. Na konci se opatří sacím košem se zpětnou klapkou a někdy i s filtrem.
U některých ponorných čerpadel je jejich součástí zpětná klapka. I v tomto případě a při použití sacího koše se zpětnou klapkou doporučujeme její další instalaci v přístupném místě (pokud v ponorném čerpadle nebo v sacím koši netěsní, je funkční druhá, kterou lze v případě potřeby dobře čistit).
Další informace jsou uvedeny u každého typu čerpadla.
 

 

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho 

Pokud čerpadlo není dodáváno s ochranou proti chodu na sucho, je možno ji provést např:

- Ovládáním chodu čerpadla pomocí plovákového spínače (nabídka SIGNALIZACE A MĚŘENÍ ÚROVNĚ HLADINY).
-
Ovládáním chodu čerpadla pomocí sond indikujících výšku hladiny (nabídka SIGNALIZACE A MĚŘENÍ ÚROVNĚ HLADINY).
-
Instalací zařízení na přímé spínání čerpadla - ovládací jednotky (např. PC-22, Fluidcontrol 2,2), které ho vypne při přerušení průtoku vody zařízením z důvodu ukončení spotřeby nebo chodu na sucho (nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRO ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA).
-
Měřením účiníku motoru. Systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a dopadá tím složitá instalace. Instalace elektronické ochrany proti chodu na sucho a přetížení (např. WILO SK-M-QMD elektronická skříň) průběžnou kontrolou cos φ (nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRO ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA).
-
Použitím frekvenčního měniče PWM 230 1-basic nebo podobného zařízení (nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRO ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA).

 

Na konec trochu teorie ...
Čerpadlo je zařízení pro dodávání energie potřebné k dopravě tekutiny nebo jiné dopravně vhodné hmoty, popřípadě pro zvyšování tlakové energie těchto médií (tlakové čerpadlo).

Potřebný tlak vzniká:

a) kmitavým pohybem vyvozujícím střídavou změnu objemu pracovního prostoru s přímým tlakem na kapalinu 1) pístu – čerpadlo pístové, 2) membrány – čerpadlo membránové, 3) křídla – čerpadlo křídlové.
b) rotačním pohybem činných částí s přímým tlakem na kapalinu uzavřenou v prostoru rotoru a tělesa čerpadla: čerpadlo rotační objemové,
c) přímým tlakem plynu nebo páry na hladinu kapaliny: čerpadlo plynotlakové – monžík, čerpadlo Humphreyovo, pulsometr,
d) rotačním pohybem oběžného kola, kterým kapalina prochází, přičemž se jí udílí energie pohybová a tlaková. Průtok kapaliny je odstředivý: čerpadlo odstředivé – radiální a diagonální, nebo axiální: čerpadlo vrtulové, čerpadlo šroubové
e) pohybovou energií proudící hnací látky (kapaliny, páry, plynu): čerpadlo proudové – injektor, ejektor
f) rázovou přeměnou pohybové energie dopravované kapaliny náhlým zastavením průtoku: trkač
g) snížením hustoty dopravované kapaliny smíšením se vzduchem: čerpadlo mamutové

 

Související odkazy:

 


Zdroj:
e-cerpadla.cz