Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Zdravotní prohlídky profesionálních řidičů - platí je řidič, zaměstnavatel nebo zdravotní pojišťovna?

Jsou ze zdravotního pojištění hrazeny prohlídky řidičů, když jsou podle zákona povinné? Jak často je nutné je absolvovat? Karel

___

___

ODPOVĚĎ:
Ze zdravotního pojištění se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nehradí vyšetření, prohlídky ani jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce . Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, a náklady tedy hradí žadatel. Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky. Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci závodní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSV() si hradí prohlídky sami. Zákon č . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; tito řidiči je musí absolvovat každé dva roky do dovršení 50 l e t - poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce ještě před zahájením činnosti).