Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Zadrhávání v řeči u dítěte - léčba

Co dělat. když mé dítě zadrhává v řeči? Lenka

__

__

ODPOVĚĎ:
Jestliže je u dítěte diagnostikována porucha plynulosti řeči - koktavost (lat. balbuties), je nutné přistoupit k reedukaci řeči pomocí logopedické
péče. Důležité je, aby rodina dítěte (popřípadě i škola, kterou dítě navštěvuje) s odborníky úzce spolupracovala. Dítěti je nutné vytvořit klidový režim, možnost soustavného procvičování zadaných úkolů a propojení denního režimu s možnou relaxací. Dokonalá komplexní diagnostika
a včasná péče zaručují možnost napravení této těžké poruchy v poměrně krátké době. Velikou chybou je, jestliže se v době, kdy dítě zadrhává, snažíme napravovat nesprávnou výslovnost hlásek. Důležitější je napravit nejdříve poruchu plynulosti tempa řeči. Koktavost obvykle začíná kolem třetího roku života dítěte. Chlapci bývají touto poruchou postiženi třikrát až čtyřikrát častěji než dívky. Rovněž záleží na osobnosti dítěte. (ím citlivější má povahu, tím větší je pravděpodobnost koktání.