Příjemnou noc, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Vyživovací povinnost, alimenty v době studia na vysoké škole

Platil jsem alimenty v době studia mého syna na střední škole, nyní chce syn nastoupit na vysokou školu. Vůbec mi to neoznámil, neporadil se se mnou o tom. Podstatnější ale je, že podnikám a bohužel výnosy a zisky z podnikání nejsou tak vysoké, abych mohl financovat synova vysokoškolská studia. Má syn právo dál ode mě na výživné? Marcel
___
___

ODPOVĚĎ:
Středoškolsky odborně vzdělaný dospělý syn, který je zdráv je již schopen se živit sám, takže zákonná vyživovací povinnost rodičů k němu již netrvá.

Rozhodl-li se Váš syn pro vysokoškolské studium, při kterém spoléhá na podporu svých rodičů, měl by se o možnosti této podpory s rodiči domluvit. Potrvá-li v této důležité záležitosti mezi rodiči navzájem a mezi synam a otcem rozpor, mohl by někdo z nich předloižt tuto věc k rozhodnutí soudu.

Nelze předpovědět, jak soud rozhodne. Obecná právní praxe nasvědčuje tomu, že je dítě vyživováno i v době studia na vysoké škole, pokud si vyživovaná osoba (potomek) nemá zdroj jiných financí. Soud by se mohl řídit též úvahou, že další vzdělání je přínosem pro studenta i společnost.

(Zákon o rodině §85, §87, §88-95)


Odověď poskytla Bezplatná právní poradna online