Dobré odpoledne, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Určení výživného soudem, soudně podle návrhu - postup

Chtěla bych se zeptat, jak probíhá celé soudní řízení od podání návrhu na zvýšení výživného až do konce. Petra.

___
___


ODPOVĚĎ:

Soud zahájí řízení buď na návrh nebo i bez návrhu (tedy sám od sebe).

 

Za nezletilé dítě podává návrh rodič, zletilé dítě si podává návrh samo. Návrh se podává ve třech kopiích.

Za nezletilé dítě lze požadovat určení vyživovací povinnosti až 3 roky zpětně, zletilé dítě  (potomek) může požadovat určení výživného ode dne podání návrhu.

Soud určí nezletilému dítěti pro toto řízení opatrovníka, kterým je orgán sociálně právní ochrany dětí (reálně se bude řízení účastnit sociální pracovník z místního úřadu). Soud pošle jednu kopii návrhu opatrovníkovi a druhou povinnému rodiči k vyjádření.

Po šetření soud určí datum pro ústní jednání, kde bude zjišťovat všechny důležité skutečnosti pro určení, zda rodič má plnit vyživovací povinnost a v jaké výši, soud  následně rozhodne a rozhodnutí zašle oběma rodičům i opatrovníkovi, event. zletilému dítěti, každá strana má možnost podat do 15 dnů odvolání proti rozhodnutí.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online