Dobré poledne, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Sociální pracovnice a její kompetence, práva a možnosti - co může a co už ne

Mám dotaz, kam až může zajít sociální pracovník z Odboru sociálních věcí? Skončila mi v listopadu mateřská a musela jsem se teď nahlásit na odboru sociálních věcí pro pomoc v hmotné nouzi, protože jsem samoživitelka. Řekli mi, že mě přijdou navštívit u mě doma. Chtěla jsem jenom vědět, kam až mohou zajít při „prolézání“ bytu. Slyšela jsem, že koukají do skříní, ledničky a do všeho soukromého. Kde jsou jejich hranice a co jim vše musím ukázat? Petra

___

ODPOVĚĎ:
Práva a povinnosti sociálních pracovnic (přesněji řečeno pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí) upravuje především zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Smí navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. Dále smí jsou oprávněni pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje. Z toho tedy obecně vyplývá, že mají právo nahlížet i do šatníku nebo do ledničky, podívat se, jak je doma uklizeno, zda mají děti to, co potřebují, v jakém jsou stavu, jaké je jejich prostředí atd. -  to vše totiž dává obrázek o tom, jak se rodič o dítě stará, jestli má dítě co jíst a jestli má na sebe vhodné oblečení... Každopádně se obecně doporučuje být spíše sociálním pracovnicím po vůli a nekomplikovat jim jejich práci, mohlo by se to v konečném důsledku obrátit proti Vám.