Dobré dopoledne, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Prostoj, nepříznivé povětrnostní podmínky a nárok na plat, mzdu

Pracujeme pro menší stavební firmu na otevřené stavbě, když je silný déšť nebo vítr a není možné pracovat (protože např. nelze pracovat s jeřábem), zaměstnavatel nám odmítá proplatit mzdu a posílá nás domů. Má na to právo? Máme pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Miloš

___
___

ODPOVĚĎ:
Rozlišujeme prostoj a nepříznivé povětrnostní vlivy.

Jako PROSTOJ označujeme situaci, kdy zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, v dováce surovin nebo pohonné síly (např. elektřiny), chybnými pracovními podklady nebo jinými PROVOZNÍMI příčinami (§207 písm. a) zákoníku práce).

V případě prostoje má zaměstnavatel možnost převést zaměstnance na jinou práci (po dohodě s ním). Pokud jej na jinou práci nepřevedl, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80% průměrného výdělku (§207 písmeno a) zákoníku práce).

Mezi NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ VLIVY řadíme silný vítr, mráz, déšť, živelní události apod.. Tyto mohou u některých povolání způsobovat přerušení práce (montéři, stavaři) a nepovažují se za příčinu prostojů, ale za zvláštní druh překážek v práci. Příčina přerušení práce tu totiž není v pracovním procesu (organizace práce), ale v pracovním prostředí, které není schopen zaměstnavatel ovlivnit.

V případě, že zaměstnanec nekoná práci pro nepříznivé pracovní podmínky, náleží mu náhrada mzdy ve výši nejméně 60% průměrného výdělku (§207 písm. b) zákoníku práce). I v tomto případě náleží náhrada mzdy zaměstnanci tehdy, jestliže nebyl se svým souhlasem převeden na jinou práci.

Odpověď tedy zní, zaměstnavatel postupuje v rozporu se zákoníkem práce, máte právo na 60% platu.  


Odověď poskytla Bezplatná právní poradna online