Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Prodej zboží bez českého manuálu, návodu k použití - je možný nebo ne

Nechal jsem si přes místního dovozce dovézt speciální zařízení z Ameriky. Dostal jsem k němu jen anglický manuál. Dovozce tvrdí, že nemám na český překlad nárok jelikož jde o jednorázový dovoz. Mám nebo nemám nárok na český manuál? Existují nějaké vyjímky, kdy dovozce nemusí dodat český manál? Děkuji, Tobiáš

___
___

ODPOVĚĎ:

Podle § 11 Zákona o ochraně spotřebitele veškeré písemné informace musejí být podávány v českém jazyce. Samotný nedostatek českého návodu není vadou, která by mohla být příčinou reklamace. Můžete však na uvedenou skutečnost upozornit Českou obchodní inspekci (ČOI), která je oprávněna prodávajícímu uložit za tento delikt sankci. Pokud tedy prodávající informace neposkytl, porušil svoji právní povinnost, a proto vám odpovídá za škodu, která by vám v příčinné souvislosti s tím mohla vzniknou.

Nadto se podle ustanovení § 617 Občanského zákoníku můžete i dodatečně splnění povinnosti poskytnout český návod domáhat.

Jednorázovost či opakovanost dovozu nikdy nehraje roli, důležité je pouze to, zda dovozce dodal předmětné zařízení v rámci své podnikatelské činnosti.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.