Dobré ráno, dnes je sobota 13.4.2024, svátek slaví Aleš, zítra Vincenc.

Právo na náhradní bydlení při vystěhování manžela, manželky - informace

Chci se zeptat jak je to s vlastnictvím rodinného domu, když pozemek je napsany na oba, myšleno SJM, ale dům je napsán pouze na jednoho (v katastru je u nemovitosti uvedeno pouze jedno jméno). V době kolaudace domu již byly manželé.

___
___


Znamená to, že dům je obou? Jak by se to dělilo v případě rozvodu? Dále se chci zeptat pokud si postavím dům ještě před uzavřením manželství je jisté, že bude napořád můj? ikdyž můj partner respektive poté manžel v něm bude bydlet? Nebo je potřeba ošetřit to předmanželskou smlouvou? Děkuji, Beáta


ODPOVĚĎ:

Pro smluvní nabytí nemovitosti do SJM je rozhodující den, k němuž se váží právní účinky vkladu. Jestliže právní účinky vkladu nastanou po uzavření manželství, stává se nabytá součástí společného jmění manželů. Byl-li návrh na vklad vlastnického práva podán příslušnému katastru nemovitostí jedním z manželů, avšak ještě před uzavřením manželství, pak vlastnické právo k nabyté nemovitosti získává jen on, a nikoliv také druhý manžel. Rozhodný je zápis v katastru nemovitostí. Zákon dovoluje, aby byl pozemek ve vlastnictví jedné osoby, a stavba na něm ve vlastnictví jiné osoby. Stavba totiž není součástí pozemku.

V případě rozvodu by se nejspíše dům nedělil, neboť není dle katastru v SJM, a pozemek by se musel vypořádat zřejmě na polovinu. Pokud však manžel, který není vlastníkem domu do něj investoval, a může to prokázat, má právo na navrácení této investice.

Jakýkoli majetek, který vlastníte před vznikem manželství – tedy i dům, dále věci nabyté darem, dědictvím nebo v restituci jsou jsem Vaše, a nikdy nebudou spadat do SJM. Bydlení partnera ve Vašem domě je na základě Vašeho souhlasu. Po jeho odvolání, nebo v případě manžela, po rozvodu, nemá tento partner nebo manžel právo v něm setrvat, a musí ho opustit bez náhrady. K tomu není potřeba žádná předmanželská smlouva. Stanoví to zákon.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.