Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Nemožnost kolaudace nemovitosti protože nemá příjezdovou cestu - informace

Jsem majitelkou rodinného domu, ke kterému již 11 let řeším s Pozemkovým fondem (majitel) příjezdovou cestu. Jedná se o kousek pozemku délky cca 10 m a šířky obecní komunikace na kterou navazuje (poslední dům v ulici), který mi slouží jako jediný přístup na můj pozemek a funkčně souvisí s mojí nemovitostí.

___
___

V červnu 1999 jsem žádala o odprodej, byl mi vnucován ke koupi celý pozemek o výměře cca 1200 m2 s tím, že ale PF zatím nemá prováděcí předpisy, takže to stejně nelze.
V červenci 1999 jsem tedy zažádala o pronájem celé velké parcely jejíž součástí je vjezd na můj pozemek.

Bylo schváleno s tím, že nejsou námitky k výstavbě rodinného domu a do doby převodu pozemku se umožňuje přes parcelu přístup. V srpnu 1999 mi bylo vydáno stavební povolení na dům a vedle samostatně stojící garáž, v dubnu 2000 dům bez problémů zkolaudován.

Garáž byla dostavěna později, o kolaudaci jsem žádala loni. Od té doby si mne úřady přehazují, jeden hází vinu na druhého a dohady neberou konce. PF chce kolaudaci, kvůli vyřešení přístupu a stavební úřad chce doklad o přístupu, aby dokončil kolaudaci!? Já však potřebuji dům prodat, protože jej finančně nezvládám, ale pro tyto průtahy nemohu. Žádný zájemce nedostane od banky půjčku na nemovitost, která nemá přístupovou cestu. Vím, že o vydržení pozemku (jenom části sloužící jako můj přístup, ne celých 1200 m2) asi nelze uvažovat,
protože jsem celých těch 11 let nežila v domnění, že se jedná o můj pozemek. Věděla jsem, že vlastníkem je stát zastoupený PF, proto jsem přistoupila na pronájem. Ještě loni mi na PF tvrdili, že uvalení věcného břemene není možné, jediné zdůvodnění bylo, že to prostě nedělají! Teď najednou to možné je, ale s tím, že si seženu geodeta, který předmětnou část pozemku zaměří, odhadce na ocenění a veškeré platby spojené s věcným břemenem si uhradím. Vzhledem k mé neutěšené finanční situaci a k nedůvěře k informacím, které mi na PF dávají, by mne zajímalo, zda se na můj případ nevztahuje tzv. automatické vydržení věcného břemene. V případě, že ano, jakým způsobem a kde všude nechat tuto skutečnost zaevidovat, aby prodej domu proběhl bez problémů. Děkuji, NaďaODPOVĚĎ:

Bohužel o vydržení věcného břemene v tomto případě nemůže být řeč – nežila jste v domnění, že Vám prospívá věcné břemeno.
Paradoxně úřady se nechovají protiprávně, jen nelogicky. Cesta k úspěchu nebude lehká a bude záviset na dobré vůli úředníků.
Doporučila bych Vám jednat s vedoucím stavebního úřadu nadřízenému stavebnímu úřadu, který Vám blokuje kolaudaci, a zjistit, zda by mohla být udělena kolaudace s podmínkou, že do určitého časového okamžiku předložíte vyřešení přístupové cesty, nebo zda by nebyl ochoten s pozemkovým fondem jednat sám a dohodnout se na nějakém kompromisním řešení.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.