Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Nárok na volno v práci při úmrtí manžela, manželky, druha, družky

Jak je to když zemře někdo z rodiny a já chci jít na pohřeb? Mám právo na volno? Je volno proplacené? Mohu čerpat volno k vyřizování pohřbu? Jarka

___
___


ODPOVĚĎ:
Pracovní volno  se poskytuje na 2 dny - při úmrtí manžela, manželky, druha, družky, potomka, dítěte a na další den k účasti na pohřbu této osoby.

Dále 1 den k účasti na pohřbu otce, matky (rodiče) a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, stejně i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těcht osoby.

Na nezbytně nutnou dobu nejvýše na 1 den k účasti na pohřbu dědečka, babičky (prarodiče) nebo vnuka, vnučky zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem vdobě úmrtí ve společné domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Volno je s náhradou mzdy, je tedy nárok na mzdu nebo plat.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online