Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Musí být plná moc vždy ověřena nebo ne

Musí být na plné moci úředně ověřený podpis zmocněnce? Na naši žádost o povolení přístavby chaty svolává stavební úřad jednání na našem pozemku s majiteli sousedících pozemků. Manželé a matka s dcerou se mohou zastupovat plnou mocí. Děkuji, Irena

___
___

ODPOVĚĎ:

Plná moc proto, aby byla platná nepotřebuje vždy úřední ověření, pouze vyžaduje-li to zákon. V tomto případě zákon nehovoří o nutnosti, z čehož vyplývá, že úřední ověření nutné není.
Může ale nastat situace, že dotyčný úředník nebude ochoten akceptovat předloženou neověřenou plnou moc (a z vlastní zkušenosti vím, že když budete mávat zákonem a ukazovat na jejich omyl, tak se zatvrdí a stejně nehnou; a spravedlnosti se nedovoláte). Takové jednání sice není v souladu se zákonem, ale pro hladký průběh jednání je snažší podpisy nechat ověřit a vyhnout se zbytečnému střetu s úředním šimlem.
Generální plná moc nemění nic na uvedeném v předchozím odstavci – pouze je odlišná rozsahem, ve kterém zástupce za zastoupeného jedná; z Občanského zákoníku nevyplývá povinnost generální plnou moc vždy (bez výjimek) ověřit.


Odověď poskytla Bezplatná právní poradna online