Dobré dopoledne, dnes je středa 7.6.2023, svátek slaví Iveta a Slavoj, zítra Medard.

Musí být plná moc vždy ověřena nebo ne

Musí být na plné moci úředně ověřený podpis zmocněnce? Na naši žádost o povolení přístavby chaty svolává stavební úřad jednání na našem pozemku s majiteli sousedících pozemků. Manželé a matka s dcerou se mohou zastupovat plnou mocí. Děkuji, Irena

___
___

ODPOVĚĎ:

Plná moc proto, aby byla platná nepotřebuje vždy úřední ověření, pouze vyžaduje-li to zákon. V tomto případě zákon nehovoří o nutnosti, z čehož vyplývá, že úřední ověření nutné není.
Může ale nastat situace, že dotyčný úředník nebude ochoten akceptovat předloženou neověřenou plnou moc (a z vlastní zkušenosti vím, že když budete mávat zákonem a ukazovat na jejich omyl, tak se zatvrdí a stejně nehnou; a spravedlnosti se nedovoláte). Takové jednání sice není v souladu se zákonem, ale pro hladký průběh jednání je snažší podpisy nechat ověřit a vyhnout se zbytečnému střetu s úředním šimlem.
Generální plná moc nemění nic na uvedeném v předchozím odstavci – pouze je odlišná rozsahem, ve kterém zástupce za zastoupeného jedná; z Občanského zákoníku nevyplývá povinnost generální plnou moc vždy (bez výjimek) ověřit.


Odověď poskytla Bezplatná právní poradna online