Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Kdy musí a nemusí platit daň osoba žijící ve společné domácnosti

 

Obracím se na Vás s dotazem ohledně darovací smlouvy. Před 14 lety jsme s manželem dostali nemovitost a pozemky darovací smlouvou od jeho matky, přičemž pro ni bylo zřízeno věcné břemeno doživotního bezplatného užívání zmíněné nemovitosti. Protože manžel podnikal, dohodli jsme se na zřízení „zúžení SJM“, které bylo soudně zřízeno před 10 lety.

___
___

 

 

Protože se manžel dostal do finančních problémů, dohodli jsme se, že jeho polovinu výše zmíněné nemovitosti a pozemků odkoupím, aby byly chráněny před případnou exekucí. Stala jsem se tedy výhradním vlastníkem. Manžel před několika měsíci zemřel a vztahy v rodině se velmi vyostřily. Prosím o informaci, zda je možné – a pokud ano, za jakých podmínek – aby se tchýně mohla domáhat vrácení tohoto daru. Dále prosím o informaci, jak mám postupovat, pokud bych chtěla tuto nemovitost převést na manželova syna z prvního manželství, zda bude lepší darovací nebo kupní smlouva. Děkuji, Karla

 

ODPOVĚĎ:

 

Vaše tchýně by měla teoreticky nárok pouze na polovinu domu - tedy tu část, kterou darovala ona Vám. Část, kterou jste odkoupila, nemůže chtít od obdarovaného vrátit, protože to byl Váš manžel (a ten je po smrti).

Vrátit dar by mohla požadovat v případě, že byste se chovala neuctivě k předmětu daru (z domu udělala např. squat nebo ho veřejný dům apod.), nebo byste se chovala neuctivě k ní jakožto dárci (např. porušení dohody o věcném břemeni, či např. záměrně jí znepříjemňovala bydlení vypínáním vody a elektřiny). Oboje chování obdarovaného musí být dost závažného charakteru - kdybyste s ní nemluvila nebo jinak si jí nevšímala, tak to samo o sobě není neuctivé chování.

Co se týče převodu na syna - pokud byste dům chtěla převést darováním, tak pro by pro výpočet daně záleželo na tom, v jaké vztahu k sobě jste. Mohl by být spolužijící osobou - tedy osobou, která s dárcem žila nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve  společné  domácnosti a  která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost   nebo  byla  odkázána  výživou  na dárce. A v tomto případě by byl osvobozen od daně darovací.  Jinak by se darovací dani nevyhnul.

Když mu dům prodáte, musela byste platit daň z převodu nemovitostí (a tady nezáleží na příbuzenském vztahu).

Obě daně se vypočítávají z ceny nemovitosti - darovací daň je vyšší (je stanovena progresivně - to znamená, čím vyšší cena nemovitosti, tím vyšší procento daně - zákon číslo 357/1992 Sb., § 14). Daň z převodu nemovitosti se počítá 3% z ceny nemovitosti.

 

Pokud spolu nežijete a neosvojila jste ho (čímž byste byla ve stejné pozici jako biologická matka), pak se darovací dani nevyhne


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.