Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Hluk u domu a jeho maximální hodnoty, hlukové normy a hluková studie, kdo může pomoci

Máme byt u frekventované silnice. Díky tomu trpíme hlukem z ulice. Jak se můžeme bránit? Zdena

___

ODPOVĚĎ:
Opakovanými studiemi v ČR i zahraničí bylo zjištěno, že dlouhodobá nadměrná hluková zátěž skutečně poškozuje lidské zdraví. Pokud máte pocit, že jsou opakovaně nebo dlouhodobě překročeny limity pro hluk ve vaší ulici, můžete se obrátit s podnětem k prošetření na Orgán ochrany veřejného zdraví tj. Krajskou hygienickou stanici. Hygienická stanice dále postupuje podle správního řádu a v případě potřeby zadá kontrolní měření hluku příslušné laboratoři, která má osvědčení o autorizaci. Ta jednorázově nebo opakovaně měří na daném místě průměr hluku v decibelech. Při zjištění překročení hygienických limitů daných zákonem  č. 258/2000 Sb., je provozovatel daného zdroje hluku povinen zajistit v termínu uvedeném v rozhodnutí příslušného úřadu nápravu stavu k hodnotám hlučnosti, které nepoškozují zdraví. Pokud jste z Prostějova nebo okolí, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici v Olomouci, Wolkerova 6, tel. 585 719 111, www.khsolc.cz. Tam Vám budou sděleny detailnější informace.