Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Dechová zkouška zaměstnance na alkohol v dechu, krvi

Prosím o radu jak je možné postupovat v případě, že zaměstnanec se do práce dostaví pod vlivem alkoholu, což se projevuje kromě znatelných výparů špatnou artikulací, nesoustředěním, dokonce usínáním při práci. Kdo a jak je oprávněn u něj provést zkoušku alkoholu, zda-li vůbec, a jaký může zaměstnavatel z toho vyvodit důsledek. Děkuji, Mojmír

___
___

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel má právo provést dechovou zkoušku na obsah alkoholu. Takovouto zkoušku je oprávněn provést zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanec. Jestliže zaměstnanec dechovou zkoušku bez vážných důvodů odmítne, porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, přičemž se, jedná minimálně o méně závažné porušení povinností (jež je třeba evidovat pro možnost výpovědi podle § 52 písm. d) Zákoníku práce).
Uvede-li zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se podrobil lékařskému vyšetření.

Prokázaná přítomnost alkoholu nebo návykových látek v těle zaměstnance je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru. Doporučuji mít vždy skutečnost o projevech opilosti zaměstnance svědecky podloženou. Ještě podotýkám, že může zaměstnavatel zakázat vstup zaměstnanci na pracoviště (např. ochrana zdraví ostatních zaměstnanců apod.)