Dobrý večer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Hlavové nervy - anatomie, obrázek, popis, latinské názvy nervů

hlavove-nervy-anatomie-obrazek-seznam-popis-nazvyNa stránce si můžete prohlédnout spodinu mozkovou s hlavovými nervy. Můžete se podívat na přesnou anatomickou lokalizaci a přečíst si, jak se jednotlivé mozkové nervy latinsky nazývají.

___
___

Rentgen kolene, kolenního kloubu, anatomie, rentgenový snímek

rtg_kolene_kolenniho_kloubu.jpgStehno (latinsky femur) je část dolní končetiny mezi trupem kyčlí a kolenem. Rozhraní mezi stehnem a trupem tvoří na přední straně tříslo - inguina, na zadní straně hýžďová gluteální krajina. Kostru stehna tvoří kost stehenní - femur. Bérec (latinsky krus) je část dolní končetiny mezi kolenem a nohou. Kostru bérce tvoří kost holenní - tibia a kost lýtková - fibula. Mezi stehnem a bércem je koleno, kolenní kloub. Je to pohyblivé místo spojení stehna a bérce. Je to nejsložitější kloub v lidském těle.
___
___

Rentgen nohy, chodidla, anatomie kostí, rentgenový snímek

rtg_nohy_chodidla_anatomie.jpgJako nohu označujeme okrajovou část dolní končetiny. Řadíme k ní vnitřní a zevní kotník, patu, zánártní a nártní kosti a prsty nohy. Nártní kosti tvoři nožní klenbu. Noha (pedes) je zásadním místem, které ovlivňuje rovnováhu (statiku) těla v gravitačním poli Země. Nesprávně se jako noha označuje celá dolní končetina.
___
___

Rentgen pánve, pánevních kostí, kyčle, kyčelního kloubu - anatomie, RTG snímek

rtg_kycle_kycelniho_kloubu_panve_panevnich_kosti.jpgKostěnou pánev tvoří několik pánevních kostí kyčelní, sedací, stydká spojených s kostí křížovou. Vzniká tak chráněný prostor, v němž je uložena řada významných orgánů, zejm. močového, pohlavního a zažívacího systému. Rozdělujeme ji na malou va velkou pánev. Kyčle, kyčel, kyčelní kloub - kloub mezi stehenní kostí - femurem a pánví. K. kloub latinky articulatio coxae. Bývá postižen artrózou koxartrózou, lze jej nahradit totální endoprotézou.
___
___

Rentgen ruky, zápěstí, anatomie kostí, rentgenový snímek

rtg_ruky_zapesti_anatomie.jpgRuka je okrajová část horní končetiny distálně od předloktí. Nesprávně se tak označuje celá horní končetina! Kostra ruky zahrnuje carpus - kostra zápěstí, metacarpus - kostra dlaně, resp. dorsa ruky a články prstů. Zápěstí zápěstí je oblast horní končetiny mezi předloktím a rukou. Je tvořeno souborem 8 drobných kůstek překlenutým na dlaňové straně tuhým vazem srov. karpální tunel. Osm karpálních kůstek je seřazeno ve dvou řadách proximální a distální, které tvoří směrem do dlaně konkávní oblouk.
___
___

Rentgen lokte a předloktí, anatomie kostí, rentgenový snímek

rtg_lokte_predlokti_anatomie.jpgLoket (kubitus) je oblast horní končetiny, místo pohyblivého spojení paže a předloktí. Kostru l. tvoří loketní kloub, ve kterém se stýká kost pažní humerus s kostmi předloktí ulnou a radiem. Uspořádáním kostí a vazů l. postranní vazy je dán omezený rozsah pohybů v podstatě jen natažení – extenze a ohnutí – flexe. Předloktí (antebrachium) je část horní končetiny od lokte po zápěstí. Kostní základ p. skelet tvoří radius - kost vřetenní a ulna - kost loketní. Strana p. přecházející do dlaně se označuje jako palmární, opačná strana jako dorzální.
___

Rentgen ramene, ramenního kloubu, anatomie kostí, rentgenový snímek

rtg_ramene_ramenniho_kloubu.jpgRameno či ramenní kloub (articulatio humeri) je oblast úponu horní končetiny k trupu. Z kostních struktur je pak dobře patrný např. hmatný acromion (nadpažek) přecházející v hřeben lopatky a laterální část claviculy (klíční kosti). Konturu r. vytváří deltový sval (musculus deltoideus). Z onemocnění oblasti r. je to např. luxace ramenního kloubu, periartritida frozen shoulder (zamrzlé rameno, syndrom zamrzlého ramene ), významné a časté jsou úrazy sport, jízda na motocyklu.
___
___

Rentgen hrudníku, hrudního koše, RTG snímek

rtg_hrudniku_hrudniho_kose_anatomie.jpgHrudník, hrudní koš je soustava kostí, která chrání nitrohrudní orgány před jejich mechanickým poškozením. Koš tak chrání především životně důležité orgány, kterými jsou srdce a plíce. Hrudník se skládá hlavně z hrudní páteře a žeber.
___
___

Rentgen hlavy, lebky, anatomie kostí lebky, lbi, hlavy, rentgenový snímek

rentgen_lebky_hlavy.jpgLebka vzniká spojením několika kostí, které chrání mozek. Jedná se o mozková část lbi -  neurocranium. Druhá část lebky je tzv. splanchnokranium a to tvoří kostru obličeje. Mozková část má u člověka výraznou převahu nad obličejovou v souvislosti s mohutným rozvojem mozku. Kosti jsou spojeny švy - označujeme slovem sutura. Lebka tvoří pevnou ochranu pro mozek, ale nemůže se zvětšit a v případě některých onemocnění např. nitrolební krvácení, otok mozku dochází k útlaku mozku a jeho závažnému poškození nitrolební hypertenze. Spodní část lebky se označuje jako baze lební. Latinsky lebka = cranium
___

Chromozómy XX a XY - vysvětlení, obrázky, ovlivnění pohlaví plodu, dítěte

chromozomy_xx_xy_co_je_to_vysvetleni_ovlivneni_pohlavi_plodu_ditete.jpgChromosomy se dělí na chromosomy somatické (autosomy, které tvoří homologní páry a jejich přítomnost není specifická pro určité pohlaví) a chromosomy pohlavní (gonosomy), které určují pohlaví jedince (ale nesou i jiné geny, zejména chromosom X) a jsou heterologní (označení X a Y).

___