Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Syndrom spánkové apnoe - video, příčina

syndrom-spankove-apnoe-video-animace-pricina
syndrom-spankove-apnoe-video-animace-pricina
Syndrom spánkové apnoe neboli spánkový apnoický syndrom (zkratka SAS, anglicky sleep apnea) je porucha spánku, kdy ve spánku dochází k delším časovým výpadkům dýchání (i v řádu desítek sekund) - apnoím. V této chvíli nejsou přítomné dýchací pohyby a dochází k nedokrvení organismu a  samozřejmě mozku (který má obrovskou spotřebu energie a kyslíku). Stav je spojen s nápadným chrápáním.
___
___


Ve dne tito pacienti jsou spaví, protože se v noci nevyspí. Při jednotlivých atakách apnoe jsou totiž mozkem buzeni, takže nedochází k REM fázi spánku, ve které si tito lidé nejvíce odpočinou. Příznaky a projevy syndromu spánkové apnoe detailně zde.

 

Příčina: bstrukční (kolaps hltanu), centrální (postižení nebo vrozená vada centrálního nervového systému - chybí vlastní aktivita nádechových inspiračních svalů), třetí typ, tzv. smíšený - kombinací předchozích dvou.

Výskyt v populaci: Výskyt onemocnění v populaci se udává v rozmezí od 1 do 10%. Objevuje se většinou nad 40 let věku a častěji u mužů než u žen. Přibližně 21% mužů a 9% žen. Dle různých studií se poukazuje na genetickou souvislost vzniku onemocnění. Je prokázaný vyšší výskyt onemocnění u jedinců, jejichž příbuzní prvního stupně (tj. rodiče, pokrevní sourozenci) touto nemocí trpí.


Léčba má složku režimovou a invazivní. Pomáhá redukce alkoholu, léků na spaní (hypnotik), nevhodné je též kouření. Vhodná je úprava polohy při spánku, oxygenoterapie (kyslík), přístrojové zajištění přetlaku při dýchání během spánku CPAP, BiPAP, chirurgické výkony v oblasti faryngu (moderní laserové zákroky) aj. Komplikací při onemocnění mohou být rovněž následná onemocnění krevního oběhu.

Příkladem tohoto nikoliv vzácného syndromu je Pickwickův syndrom. Bývá rovněž ronchopatie. Tyto stavy vyžadují odborné neurologické, resp. plicní vyšetření. Používá se polysomnografie, EKG, měření krevních plynů.

 

Syndrom spánkové apnoe - video, animace, ukázka