Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Nástřih hráze, episiotomie, epiziotomie - video, obrázek.

nastrih_hraze_episiotomie_epiziotomie_provedeni.jpgEpisiotomie je chirurgické nastřižení hráze perinea při porodu. Provádí se vpřesně vymezených místech jako prevence jejího roztržení při průchodu plodu. Je i prevencí pozdějších poruch pánevního dna.

___

___

Nástřih hráze, episiotomie, epiziotomie - provedení
nastrih_hraze_epiziotomie_provedeni.jpg - Nástřih hráze, episiotomie, epiziotomie - provedení
Anatomie perinea, co je to hráz?

 

Hráz - perineum je tkáňový předěl mezi vchodem do pochvy a řitním otvorem, který může být během porodu ve chvíli objevení hlavičky v poševním vchodu nastřižen. Existují dva typy nástřihu (epiziotomie) hráze: mediální (vedený středem přímo dolů) a mediolaterální (vedený středem dolů a do strany). V Evropě dává většina lékařů přednost druhému typu episiotomie, při kterém se o něco sníží riziko jeho rozšíření až k řitnímu otvoru. 

 

O nástřihu hráze neboli epiziotomii

V současnosti se provádí běžně, kontraindikací je HIV pozitivita matky. Má profylaktický charakter. Je i prevencí pozdějších poruch pánevního dna. Podle lokalizace řezu se rozlišuje e. mediální, mediolaterální šikmá a laterální. Mediální e. se provádí ve střední čáře, hlavním nebezpečím je rozšíření či trhlina na oblast análního svěrače proto se zabraňuje rychlému průchodu hlavičky. Častěji se provádí laterální a mediolaterální e.; provádějí se směrem k hrbolu sedacímu. Délka je cca 2 cm. Anestezie může být epidurální, svodná pudendální blok či infiltrativní. Po porodu se běžným způsobem zašije.

Původ slova: řec. epision zevní pohlaví; -tomie

 

 

Nástřih hráze, epiziotomie, episiotomie - video, obrázky.

Masáž hráze - video.

 

 

Nejčastější dotazy budoucích maminek k nástřihu hráze:

 

Příčiny nástřihu hráze - dělá se episiotomie při porodu vždy?

Pokud probíhá porod spontánně a žena je schopná do jisté míry tlačení usměrňovat, aby vstup hlavičky do východu porodních cest nebyl extrémně rychlý, není nutné episiotomii, dělat. I porodník musí při porodu hlavičky hráz spolehlivě chránit. Jestliže se rozhodne epiziotomii provést, je to nejčastěji z těchto důvodů:

  • nejste schopná tlačení usměrňovat
  • hlavička dítěte je veliká a nemá ve východu dostatek prostoru
  • dítěti se již nedaří dobře
  • jako příprava na porodní kleště
  • při porodu dítěte v poloze koncem pánevním
  • pokud se dítě rodí předčasně a hrozí poranění hlavičky
  • také u anatomicky nepoddajných a vysokých hrází
 

Slyšela jsem, že při episiotomii při porodu jsou velké rozdíly co do rozsahu či provedení. Kamarádka rodila kleštěmi a tvrdí, že jí udělali velikou episiotomii. Dají se obecně tyto rozdíly popsat?

Episiotomie je běžný výkon, který se při porodu provádí. Jde o episiotomii, tedy svalové části mezi pochvou a konečníkem. Většinou se dělá lehce do strany a bývá dlouhý nejčastěji 5 – 7 cm. Cílem je zvětšení vaginálního otvoru. Zda se epiziotomie – episiotomie udělá, je na zvážení porodníka, který musí spolehlivě chránit hráz při porodu hlavičky dítěte. Episiotomie se provádí ve chvíli, kdy vychází děťátko prakticky ven. Celý výkon je velice rychlý, dělá se speciálními nůžkami a trvá 3 – 5 vteřin. Výkon se dělá ve chvíli, kdy maximálně tlačíte, hráz je úplně napjatá a citlivost v tomto místě je prakticky nulová.
Po porodu miminka a po porodu placeny se musí epiziotomie zašít. Před zašitím se tato část lokálně znecitliví, neškodí vám. Epiziotomie při spontánním porodu bez komplikací je většinou bezproblémová záležitost, které se nemusíte bát, a ze zkušenosti vím, že maminky často po porodu ani neví, že jim výkon byl udělán. Některé však mohou mít s jizvou po porodu větší či menší problémy (bolestivé sezení, bolestivý pohlavní styk, ztvrdnutí jizvy, a pod). Epiziotomie při použití kleští je mnohem větší, a tak mohla přítelkyně pociťovat nepříjemné pocity.

 

Ve které fázi se výkon provádí? Jsem ve 38. týdnu a od 36. týdne provádím masáž hráze . Pokud nebude vážný důvod, musím s epiziotomií souhlasit?

Pokud nebude k provedení epiziotomie závažný důvod, pak vám ji neudělají, jelikož se nedělá plošně. Jestliže je ovšem pravděpodobné, že by při porodu mohlo dojít k ruptuře (natržení), je jistě výkon lepší volbou.  Správně prováděná masáž hráze zvýší její elasticitu a šance, že porodíte bez výkonu, je větší.

 

Jaké je poranění po episiotomii a čím se šije? Kolik bývá přibližně stehů? Mám veliký strach z porodu, z velké části kvůli výkonu (mám špatné hojení ran, tvoří se mi tuhé jizvy – přes veškerou péči).

Epiziotomie je výkon, který se provádí v okamžiku, kdy je hráz maximálně napjatá a citlivost je prakticky nulová. Jde o nástřih svalové části mezi pochvou a konečníkem o délce 5 – 7 cm. Množství stehů je relativní, uvědomte si, že se šije několik anatomických vrstev (kůže, podkoží, svaly) a všechny stehy nejsou vidět. Avšak šije se v místním umrtvení, vstřebatelnými materiály, které po zhojení rány samy vypadají.

 

Do jaké míry je lepší episiotomie a do jaké míry porodní poranění?

Epiziotomie by se už dnes neměla používat v porodnicích rutinně, ale provádět jen tam, kde je třeba. Pro vyvarování se episiotomie vám mohu doporučit provádění masáže hráze . Provedení episiotomie je jinak závislé od způsobu vedení porodu, stavu hráze (tloušťka, elasticita) a také od toho jak se porod vyvíjí. Někdy je lepší menší trhlinka než čistý chirurgický řez, oproti tomu jindy je lepší episiotomie než rozsáhlé poranění hráze. Situaci musí v poslední chvíli zhodnotit porodník nebo porodní asistentka a rozhodnout se, jestli lze porod zvládnout bez episiotomie.