Dobré ráno, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Bolesti hlavy, migréna - MIDAS dotazník, test

migrena-test-dotaznik-midas.jpgJako testovací dotazník na migrénu se využívá již mnoho let MIDAS dotazník či chcete-li MIDAS test. Soubor otázek se součtem bodů a vyhodnocení výsledku počtu bodů naleznete na této stránce. Máte-li skóre (součet bodů) vyšší než 6, doporučujeme Vám návštěvu lékaře. Tento dotazník vezměte laskavě s sebou.

___
___

Test bolesti hlavy, migrény - MIDAS dotazník:

1. Kolik dní v posledních 3 měsících jste pro bolest hlavy nebyl/a v práci nebo ve škole?

2. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v práci nebo ve škole snížena na polovinu nebo méně v důsledku bolesti hlavy? (nepočítejte dny, které již byly uvedeny v otázce č.1)

3. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl/a schopen/schopna vykonávat domácí práce pro bolest hlavy?

4. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v domácnosti snížena na polovinu nebo méně v důsledku bolesti hlavy? (nepočítejte dny, které již byly uvedeny v otázce č.3)

5. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl/a schopen/schopna rodinných, sociálních či společenských aktivit pro bolest hlavy?


A Kolik dní v posledních 3 měsících jste měl/a bolesti hlavy?
(pokud bolesti trvaly déle než 1 den, započítejte každý den zvlášť)
B Ve škále 0-10 uveďte, jak silné byly tyto bolesti hlavy v průměru
(O = žádné bolesti; 10 = nejsilnější bolesti)


bolesti-hlavy-migrena-midas-dotaznik-test

bolesti-hlavy-migrena-midas-dotaznik-test
Po vyplnění dotazníku spočítejte celkový počet dnů z otázek 1. až 5.
(otázky A a B ignorujte).

Součet dnů ze všech 5 otázek udává stupeň závažnosti migrény:

St. I

skóre 0 - 5
St. II skóre 6 - 10
St. III skóre 11-20
St. IV skóre 21 a více
Máte-li skóre vyšší než 6, doporučujeme Vám návštěvu lékaře.
Tento dotazník vezměte laskavě s sebou.

CENTRA PRO LÉČBU BOLESTI HLAVY V ČR