Dobré dopoledne, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Vyšetření stoje a hybnoti trupu a páteře v neurologii, ortopedii, fyziatrii

vysetreni_stoje_postoje_hybnosti_trupu_patere.jpgStránka popisuje základní vyšetření trupu a páteře - především základní postoj a páteřní křivky - tedy bederní lordózu, hrudní kyfózu a krční lordózu.

 

___

___

Postoj, držení těla

Vyšetření začínáme hodnocením celkového postoje pacienta, všímáme si charakteristického držení (chabé, antalgické atd.)

Při pohledu zezadu posuzujeme postavení a konfiguraci dolních končetin, gluteální linie, intergluteální rýhu, postavení pánve, odchylku od středního postavení páteře – skoliózu, symetrii lopatek a ramen, držení hlavy a trojúhelníky – která svírá trup s připaženými horními končetinami.

 

Zakřivení páteře - kyfóza a lordózy

Při pohledu ze strany sledujeme zakřivení páteře – bederní lordózu, hrudní kyfózu a krční lordózu. Hyperlordóza bederní je zpravidla doprovázena hyperkyfózou hrudní a předsunutým držením hlavy (chabé držení s vyklenutým břichem). U ploché hrudní páteře může krční lordóza chybět.

 

Hybnost páteře - exkurze

Jednotlivé úseky páteře vyšetřujeme vestoje, vsedě nebo vleže. Hodnotíme aktivní a pasivní pohyby a také pohyb proti odporu. Získáváme informace o provedení a rozsahu pohybu, o jeho omezení a bolestivosti do příslušných směrů jako celku nebo jednotlivých úseků a segmentů. Při vyšetření aktivních i pasivních pohybů je důležité, aby se nemocný do vyšetřovaného směru podíval současně s pohybem hlavy.